Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần:
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 45 (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 44 (Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 43 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 42 (Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 41 (Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 40 (Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 39 (Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 38 (Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 37 (Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 36 (Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 06/09/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 35 (Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/08/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 34 (Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 23/08/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 33 (Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 32 (Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020)

 

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng:
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 10/2020
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 09/2020
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 08/2020

 

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm:
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm 2020 

 

 
Đầu trang