Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần:
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 40 (Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 03/10/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 39 (Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 38 (Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 37 (Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 12/09/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 36 (Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 05/09/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 35 (Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 29/08/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 34 (Từ ngày 16/08/2021 đến ngày 22/08/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 33 (Từ ngày 09/08/2021 đến ngày 15/08/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 32 (Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 31 (Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 30 (Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 29 (Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 18/07/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 28 (Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 11/07/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 27 (Từ ngày 28/06/2021 đến ngày 04/07/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 26 (Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 25 (Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 24 (Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 13/06/2021)
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Tuần 23 (Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/06/2021)

 

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng:
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 09/2021
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 08/2021
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 07/2021
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 06/2021

 

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm:
Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm 2021

 
Đầu trang