Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Bảy 21/10/2017
Bến cầu08h00 - 17h00Xã Long Khánh, Long Thuận, Tiên Thuận (ấp Bàu Tép, ấp A, B) Sửa chữa điện
DMC08h00 - 18h00Ấp Bàu Dài, Phước Tân, Phước Hiệp xã Phước Ninh Sửa chữa điện
Hoà Thành06h00 - 18h00Ấp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam; ấp Long Trung, Long Chí, Long Thới xã Long Thành Trung; ấp Long Mỹ, Long Thời, Sân Cu, Long Đại, Long Tân xã Long Thành Bắc; ấp Trường Thọ, Trường Thiện xã Trường Hòa từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Trường Xuân, Trường Cửu xã Trường Hòa; ấp Trường Lưu, Năm Trại, Trường Phú xã Trường Đông từ 06giờ đến 07giờ. Và từ 17giờ đến 18giờ Ấp Trường Xuân, Trường Cửu xã Trường Hòa; xã Trường Đông từ 17giờ đến 18giờ.Sửa chữa điện
Tân Biên06h30 - 17h00Ấp Tân Khai xã Tân LậpSửa chữa điện
Ấp Bàu Rã, Thạnh Hiệp xã Thạnh BắcSửa chữa điện
08h00 - 17h00Ấp Tân Hòa, Tân Đông 1, Tân Đông 2, xã Tân Lập Sửa chữa điện
Ấp Tân Tiến, xã Tân LậpSửa chữa điện
Tân Châu07h00 - 17h00- Ấp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Lâm xã Tân Hà - Ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Bình, ấp Bàu xã Thạnh Bắc, ấp Tân Khai xã Tân Lập huyện Tân Biên - CampuchiaSửa chữa điện
TP Tây ninh08h00 - 17h00khu phố 3, 4 phường II; Khu phố 1, 2, 3, 5, 6 phường III; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp NinhSửa chữa điện
Trảng Bàng08h00 - 12h00Ấp Gia Tân, Gia Lâm, Lộc Khê xã Gia Lộc; ấp Lộc Chánh, Lộc Thanh, Lộc Hòa, Lộc Tân, Lộc Thọ, Lộc Phước xã Lộc Hưng; các xã Hưng Thuận, Đôn ThuậnSửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 22/10/2017
DMC07h30 - 16h30Đường dây chuyên dùng khách hàng Cty TNHH POUHUNG Việt NamSửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 23/10/2017
Bến cầu08h00 - 17h00Ấp Bàu Tràm Nhỏ, Bàu Tràm Lớn xã Tiên ThuậnSửa chữa điện
DMC08h00 - 18h00Tổ 4 ấp Thuận Hòa xã Truông Mít Sửa chữa điện
Gò dầu08h00 - 17h00Ấp Cây Xoài xã Thanh PhướcSửa chữa điện
Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước PhướcSửa chữa điện
Ấp Cây Xoài xã Thanh PhướcSửa chữa điện
Hoà ThànhẤp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam Sửa chữa điện
Tân Biên06h00 - 06h30Khu phố 5, 6, 7 thị trấn; ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây; các xã Thạnh Bình, Tân Phong, Mỏ Công, Trà Vong.Sửa chữa điện
08h00 - 17h00Ấp Đồng Dài xã Tân PhongSửa chữa điện
Ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công; ấp Gò Cát, xã Tân PhongSửa chữa điện
Tân ChâuXã Tân Hưng, xã Tân PhúSửa chữa điện
TP Tây ninh07h00 - 17h00Ấp Tân Hòa xã Tân BìnhSửa chữa điện
08h00 - 17h00Khu phố Ninh Thọ phường Ninh SơnSửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 24/10/2017
Bến cầu08h00 - 17h00Ấp Chánh (khu vực: từ Ngã An Thạnh xuống Xóm Bà Đao và từ Ngã 3 An Thạnh đến Cầu Gò Dầu), ấp Voi khu vực từ Ngã 3 An Thạnh đến cầu Tà Bang xã An Thạnh. 3 xã Phước Lưu, Phước Chỉ, Bình Thạnh huyện Trảng BàngSửa chữa điện
Châu Thành05h00 - 06h00Toàn huyện Châu ThànhSửa chữa điện
DMC08h00 - 17h00Ấp Ninh Bình xã Bàu Năng Sửa chữa điện
Hoà ThànhẤp Trường An xã Trường Tây Sửa chữa điện
Tân Biên07h00 - 17h00Ắp Bàu Bền, Thạnh Hiệp xã Thạnh BắcSửa chữa điện
Ấp Tân Khai xã Tân LậpSửa chữa điện
16h00 - 16h30Khu phố 5, 6, 7 thị trấn; ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây; các xã Thạnh Bình, Tân Phong, Mỏ Công, Trà Vong.Sửa chữa điện
Tân Châu07h00 - 17h00Ấp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Lâm xã Tân HàSửa chữa điện
Trảng Bàng08h00 - 17h00Ấp Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng ThuậnSửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 25/10/2017
Bến cầu08h00 - 17h00Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận; Khu phố 2, 3 TTBC.Sửa chữa điện
Gò dầuẤp Trâm Vàng xã Thanh PhướcSửa chữa điện
Ấp Trâm Vàng xã Thanh PhướcSửa chữa điện
Ấp Trâm Vàng xã Thanh PhướcSửa chữa điện
Hoà ThànhKhu Phố 4 Thị trấn; ấp Long Mỹ xã Long Thành Bắc; ấp Năm Trại, Trường Lưu xã Trường Đông Sửa chữa điện
Tân Biên08h00 - 11h30Khu phố 1 Thị trấn, ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây.Sửa chữa điện
TP Tây ninh08h00 - 17h00Khu phố 1 phường III; khu phố 1 phường ISửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 26/10/2017
Bến cầu08h00 - 17h00Ấp B, Bàu Tép xã Tiên Thuận; khu phố 3 TTBC.Sửa chữa điện
DMC08h00 - 18h00Ấp Ninh Bình, ấp Ninh An xã Bàu NăngSửa chữa điện
Ấp Phước Hòa, Phước Hội xã Suối Đá Sửa chữa điện
Gò dầu08h00 - 17h00Khu phố Thanh Bình Thị trấn; Ấp Trâm Vàng xã Thanh PhướcSửa chữa điện
Hoà ThànhẤp Trường An xã Trường Tây Sửa chữa điện
Tân ChâuẤp Thạnh Hiệp xã Thạnh Đông, xã Tân Hiệp, xã Tân Hội, xã Tân Đông, xã Tân HàSửa chữa điện
TP Tây ninhKhu phố Ninh An, Ninh Lộc phường Ninh SơnSửa chữa điện
Trảng BàngẤp An Khương, An Phú, An Thành xã An TịnhSửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 27/10/2017
Bến cầu08h00 - 17h00Ấp Long Cường xã Long Khánh.Sửa chữa điện
Châu ThànhKhu phố 3, 4 Thị trấn; ấp Thanh An xã An Bình; ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình và các xã Ninh Điền, Thành Long, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên Giới (trừ ấp Rạch Tre)Sửa chữa điện
Gò dầuẤp Trâm Vàng xã Thanh PhướcSửa chữa điện
Ấp Trâm Vàng xã Thanh Phước Sửa chữa điện
Hoà ThànhẤp Long Mỹ xã Long Thành Bắc Sửa chữa điện
Tân Châu08h00 - 12h00Ấp Thạnh Quới, xã Thạnh ĐôngSửa chữa điện
TP Tây ninh08h00 - 17h00Ấp Thạnh Đông xã Thạnh TânSửa chữa điện
Trảng BàngẤp An Bình, An Thới, An Đước, Bàu Mây, Tịnh Phong, Suối Sâu xã An Tịnh; ấp Lộc An, Lộc Bình, Lộc Thành, Lộc Vĩnh xã Lộc HưngSửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 28/10/2017
Bến cầu08h00 - 17h00Xã Long Chữ, Long Phước, Long Giang.Sửa chữa điện
Châu ThànhẤp Tam Hạp, Suối Muồn, Bình Long, Bình Phong xã Thái Bình; ấp An Điền xã An BìnhSửa chữa điện
DMCKhu phố 2 Thị trấnSửa chữa điện
Ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh, ấp A1 xã Phước Minh và xã Bến CủiSửa chữa điện
Gò dầuKhu phố Thanh Bình Thị trấn Gò Dầu; Ấp Trâm Vàng xã Thanh PhướcSửa chữa điện
Hoà Thành06h00 - 18h00Ấp Trường Đức, Trường Phú, Trường Lưu xã Trường Đông ( từ 06g00 đến 07g00 và 17g00 đến 18g00 ); ấp Trường Ân xã Trường Đông; ấp Trường Huệ xã Trường Tây; ấp Long Bình, Long Khương, Giang Tân, Long Yên, Bến Kéo xã Long Thành Nam ( từ 08g00 đến 17g00 ) Sửa chữa điện
Tân Châu07h00 - 17h00Ấp Chăm , ấp 6 xã Suối DâySửa chữa điện
08h00 - 17h00Xã Suối Ngô, xã Tân HoàSửa chữa điện
12h00 - 17h00Xã Tân HoàSửa chữa điện
TP Tây ninh08h00 - 17h00Khu phố 3 phường 1Sửa chữa điện
Khu phố 3, 4, 7 phường III; khu phố 4 phường II; khu phố 4, 5, 6 phường IVSửa chữa điện
Khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Phúc phường Ninh ThạnhSửa chữa điện
Trảng BàngĐường số 8 KCN Trảng Bàng (tuyến 472KCNTB)Sửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất