Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015
Quyết định số 2165/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân các năm 2013-2015
Chi tiết...
Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
Chi tiết...
Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công thương quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công thương quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Chi tiết...
Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công thương quy định về Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động Điện lực
Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công thương quy định về Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động Điện lực
Chi tiết...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Chi tiết...
Chỉ thị số 11 ngày 15/3/2010 của Bộ Công thương về việc kiểm tra, giám sát giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở.
Chỉ thị số 11 ngày 15/3/2010 của Bộ Công thương về việc kiểm tra, giám sát giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở. Tải về tại đây.
Chi tiết...
Thông tư số 11/2008/TT-BCT ngày 22/10/2008 của Bộ Công thương về việc Hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài.
Thông tư số 11/2008/TT-BCT ngày 22/10/2008 của Bộ Công thương về việc Hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài. Tải về tại đây.
Chi tiết...
Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công thương Quy định hệ thống điện phân phối.
Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công thương Quy định hệ thống  điện phân phối. Tải về tại đây.
Chi tiết...
Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03/3/2010 của Bộ Công thương Quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện Quốc gia.
Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03/3/2010 của Bộ Công thương Quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện Quốc gia. Tải về tại đây.
Chi tiết...
Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07/9/2011 của Bộ Công Thương quy định về việc Lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn.
Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07/9/2011 của Bộ Công Thương quy định về việc Lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn. Tải về tại đây.
Chi tiết...
Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Tải về tại đây.
Chi tiết...
Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004.
Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004. Tải về tại đây.
Chi tiết...
Văn bản số 508/UBND-KTN ngày 19/03/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.
Văn bản số 508/UBND-KTN ngày 19/03/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Download tại đây.
Chi tiết...
 
Đầu trang