Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4/2020 và nhiệm vụ công tác tháng 5/2020

In      Trở về PC Tây Ninh
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 (10:09 - 17/04/2020)
   TCBC Tình hình SXKD tháng 3/2020 và nhiệm vụ công tác tháng 4/2020 (07:39 - 15/04/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN (08:30 - 13/04/2020)
   TCBC EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phúc tạp của dịch Covid-19 (09:03 - 10/04/2020)
   Thông cáo báo chí EVN đề xuất hàng loạt chính sách hỗ trợ tiền điện đối với các bệnh viện điều trị, cơ sở khám chữa và khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 (16:38 - 31/03/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 2/2020 (08:33 - 16/03/2020)
   Thông báo khuyến cáo về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (15:42 - 14/02/2020)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 1/2020 (15:39 - 14/02/2020)
   Tình hình hoạt động SXKD tháng 12 năm 2019 và nhiệm vụ công tác tháng 1 năm 2020 (07:58 - 16/01/2020)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11/2019 (07:30 - 16/12/2019)
   EVN Triển khai thực hiện "THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019" (16:43 - 03/12/2019)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10/2019 (15:15 - 15/11/2019)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 09/2019. (16:19 - 16/10/2019)
   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2019 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2019 (11:19 - 09/09/2019)
   Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7/2019 (07:11 - 13/08/2019)

Đầu trang