Biểu mẫu tuyển dụng lao động Công ty Điện lực Tây Ninh

- Phiếu đăng ký dự tuyển: (Tải mẫu tại đây)

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân Xã, Phường, Thị trấn nơi cư trú. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm chuyên ngành (không cần công chứng, chứng thực).

- Có giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 03 tháng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

- Bản sao CMND hoặc thẻ căn cước công dân, bản sao hộ khẩu.