GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH


        Công ty Điện lực Tây Ninh là doanh nghiệp nhà nước, đơn vị thành viên trong Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Năm 1975, Điện lực Tây Ninh (nay là Công ty Điện lực Tây Ninh) được thành lập trên cơ sở tiếp quản Trung tâm Điện lực. Giai đoạn này, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chỉ có một vài nơi có điện bằng nguồn máy phát Diesel, chủ yếu tập trung ở các khu vực Thành phố, thị trấn Hòa Thành, Châu Thành, Trảng Bàng và Gò Dầu.

        Công ty Điện lực Tây Ninh thực hiện chức năng quản lý, phân phối và phát triển điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

        Ngoài ra, Công ty Điện lực Tây Ninh còn đại diện cho Tổng công ty Điện lực miền Nam bán điện cho Công ty Điện lực Hoàng gia Campuchia qua 6 điểm đo: Xa Mát, Tân Phú huyện Tân Biên; Chàng Riệc, Vạc Sa huyện Tân Châu và 2 điểm đo Mộc Bài huyện Bến Cầu.

        Đến 31/12/2016 Công ty Điện lực Tây Ninh có tổng cộng 810 lao động công tác trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện, tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình điện, quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn 8 huyện và thành phố trong tỉnh. Trong đó lao động có trình độ đại học trở lên là 181 người, cao đẳng và trung cấp 215 người, số còn lại là công nhân kỹ thuật và công nhân viên chức khác.

        Ban Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh có 04 người gồm Giám đốc và 3  Phó Giám đốc.

        Công ty Điện lực Tây Ninh có 14 phòng, ban nghiệp vụ và 09 Điện lực trực thuộc hoạt động trên địa bàn 08 huyện và thành phố thuộc tỉnh.

        Với kết quả phấn đấu không ngừng trong thời gian qua, Công ty Điện lực Tây Ninh đã được Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ngành và Chính quyền địa phương ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cụ thể:

        Huân chương Lao động hạng ba: Năm 1998;

        Huân chương Lao động hạng nhì: Năm 2005;

        Huân chương Lao động hạng nhất: Năm 2010;

        Huân chương lao động hạng ba của Công đoàn: Năm 2013

        Công ty điện lực Tây Ninh là đơn vị dẫn đầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam 4 năm liền từ năm 2008 - 2011.

        Năm 2012 – 2016, Công ty Điện lực Tây Ninh được xếp vào một trong các đơn vị dẫn đầu, cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua tặng cho các tập thể và cá nhân trực thuộc Công ty Điện lực Tây Ninh.

        Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính đã thực hiện trong năm 2016:

        - Điện thương phẩm:  2.624,2 triệu kWh, đạt 100% kế hoạch, tăng 16,17% so với năm 2015. Trong đó, về tỷ trọng các thành phần: Nông-Lâm-Thủy sản chiếm 2,59%; Công nghiệp-xây dựng chiếm 68,19%; Thương nghiệp-khách sạn-nhà hàng chiếm 1,39%; Quản lý và tiêu dùng dân cư chiếm 25,45%; Các hoạt động khác chiếm 2,39%.

        - Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện: 4,7%, giảm 0,2% so với kế hoạch được giao (4,9%) và giảm 0,3% so với năm 2015 (5%).

        - Giá bán bình quân: 1.576,01 đ/kWh, tăng 7,01 đ/kWh so với kế hoạch  được giao (1.569 đ/kWh), tăng 25,14 đ/kWh so với năm 2015.

        - Doanh thu: 4.135,78 tỷ đồng, tăng 18,05% so với năm 2015.

        - Khối lượng quản lý lưới điện đến ngày 31/12/2016 (tài sản điện lực/(tài sản điện lực + tài sản khách hàng)): 

        + Đường dây trung thế (km): 2.211/2.660.

        + Đường dây hạ thế (km): 4.271/4.547.

        + Trạm biến áp phân phối (trạm) : 3.959/8.212.

        + Dung lượng trạm biến áp (MVA) : 249,140/1.066,8

        - Số khách hàng sử dụng điện: Tổng số khách hàng sử dụng điện đến 31/12/2016 là 374.279 khách hàng, trong đó 339.601 là khách hàng sinh hoạt chiếm (90,73%) và 34.678 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt chiếm (9,27%), so với cùng kỳ khách hàng tăng 3,97%.

        - Tỷ lệ số hộ dân có điện toàn tỉnh tính đến 31/12/2016 là 99,57%, trong đó tỷ lệ số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,48%.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH