Danh sách số điện thoại lãnh đạo Công ty và Điện lực

TÊN ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT DI ĐỘNG

SỐ ĐT BÀN

Ban Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh

Nguyễn Tấn Hùng

Giám đốc

0915955040

 

Đỗ Anh Dũng

Phó Giám đốc kinh doanh

0918400471

 

Trần Thanh Liêm

Phó Giám đốc Kỹ Thuật

0913239839

 

Văn phòng

Nguyễn Ngọc Tuấn

Chánh Văn Phòng

0919090878

0276 3611705

Trần Thị Lan Phương

Phó phòng

0919069369

0276 3611705

Lê Quang Vinh

Phó phòng

0913884781

0276 3611705

Phòng Tổ chức nhân sự

Phạm Ngô Hoàng Trang

Trưởng phòng

0918675292

0276 3611706

Lê Bích Minh

Phó Phòng

0943575850

0276 3611706

Phòng Tài chính kế toán

Lê Ánh Quang

Kế toán trưởng

0913955265

0276 3611719

Đoàn Thị Cẩm Vân

Phó phòng

0918204646

0276 3611720

Phạm Châu Phong

Phó phòng

0962579679

0276 3611720

Phòng Kiểm tra thanh tra và Pháp chế 

Nguyễn Thế Trung

Trưởng phòng

0919286091

0276 2210241

Đào Hồng Phú

Phó phòng

0915878010

0276 2210241

Phòng Kinh doanh

Phạm Thành Nhung

Trưởng phòng

0916721220

0276 3611724

Trần Quốc Ân

Phó phòng

0913879749

0276 3611725

Phòng Kỹ thuật

Âu Khương Tình

Trưởng phòng

0915022080

0276 3611708

Nguyễn Nhân Duy

Phó phòng

0962520357

0276 3611708

Huỳnh Anh Tài Phó phòng 0913667764 0276 2210253

Phòng Quản lý Đầu tư

Huỳnh Giang Châu

Phó phòng

0944643810

0276 3611709

Phòng An Toàn

Đinh Công Khoa

Trưởng phòng

0916523232

0276 3611726

Lê Phước Lễ

Phó phòng

0949396896

0276 3611726

Ban Quản lý Dự án

Nguyễn Thành Trung

Trưởng Ban

0913955758

0276 3611716

Trần Ngọc Phương

Phó Ban

0912053086

0276 3611715

Phòng Điều độ

Nguyễn Quốc Nam

Trưởng phòng

0916700911

0276 3825249

Hoàng Xuân Tuyên

Phó phòng

0962537817

 

Phòng KTGSMBĐ

Nghiêm Đình Anh Khoa

Trưởng phòng

0962521215

0276 3611701

Hoàng Xuân Tuyên

Phó phòng

0962537817

0276 3611701

Phòng VTCNTT

Nguyễn Thanh Nhân

Trưởng phòng

0914522134

0276 3611723

Nguyễn Tấn Tài

Phó phòng

0913955651

0276 3611723

Phòng Kế hoạch & Vật tư

Vương Văn Phú

Trưởng phòng

0918410060

0276 3611713

Nguyễn Thanh Bảo Đăng

Phó phòng

0947204090

0276 3611710

Đội thi công sửa chữa điện nóng

Hồ Xuân Huy

Đội phó

0963456733

0276 3611716

Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc

Giám đốc

0962555377

 

Phan Ngọc Đẹp

Phó Giám đốc

0919245464

 
Phan Lê Anh Tuấn Phó Giám đốc 0908685252  

Điện lực Châu Thành

Lê Thanh Chinh

Giám đốc

0918199955

 

Mai Chí Thiện

Phó Giám đốc

0918966239

 

Điện lực Hòa Thành

Lê Văn Phư

Giám đốc

0912992207

 

Cao Hoàng Sơn

Phó Giám đốc

0915852857

0276 3648738

Nguyễn Văn Thành Kha

Phó Giám đốc

0914091441

 

Điện lực Dương Minh Châu

Huỳnh Phước Lương

Giám đốc

0913547817

0276 3722703

Đặng Minh Hải

Phó Giám đốc

0912558817

 

Nguyễn Phú Đức

Phó Giám đốc

0989517839

 

Điện lực Tân Châu

Lê Tấn Đạt

Giám đốc

0917 851111

0276 8507879

Trần Thanh Tâm

Phó Giám đốc

0907584807

 

Điện lực Tân Biên

Nguyễn Ngọc Thanh Tâm

Giám đốc

0963777199

 

Huỳnh Trần Bửu Khoa

Phó Giám đốc

0915409949

 

Châu Quang Đạt

Phó Giám đốc

0915670797

 

Điện lực Gò Dầu

Mai Phong Phi Long

Giám đốc

0917555378

0276 3522703

Nghiêm Đình Anh Khoa

Phó Giám đốc

0962521215

 

Đặng Trung Hiếu

Phó Giám đốc

0963314777

 

 

Điện lực Bến Cầu

Phạm Hoàng Khương

Giám đốc

0918187428

0276 3761708

Trần Hồng Nhựt

Phó Giám đốc

0913989440

 
Dương Cao Sang Phó Giám đốc 0919962969  

 

Điện lực Trảng Bàng

Phạm Hoàng Chí

Giám đốc

0937114114

 
Lê Quan Hồng Phó Giám Đốc 0939913456  
Nguyễn Duy Tân Phó Giám Đốc 0919752758  

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Tây Ninh

Nguyễn Đình Anh Thảo

Đội trưởng

0918144109
0963823555

 

Phạm Thanh

Đội phó

0963963766

 

Phạm Trung Hiếu

Đội phó

0963828667