Gói thầu: Mua sắm các thiết bị thí nghiệm năm 2019
Chi tiết...
Gói thầu: Máy biến áp di động thuộc dự án: Máy biến áp di động
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm các loại tủ phân phối cho nhu cầu sản xuất kinh doanh khác năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020
Chi tiết...
Gói thầu: Máy phát điện 03 pha dự phòng cấp điện cho Trung tâm điều khiển xa
Chi tiết...
Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu SXKD khác đợt 2 năm 2019
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm trang bị xe chuyên dùng nâng người làm việc trên cao 2 xe
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thi công công trình
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị CNTT cho công tác DVKH
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm điện thoại di động, máy tính bảng
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi tiết...
Gói thầu: Trang bị hệ thống thiết bị lưu trữ mạng
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi tiết...
Gói thầu: Nâng cấp hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh lên 10Gbps và Switch layer 3
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi tiết...
Gói thầu: Trang bị thiết bị cân bằng tải thuộc dự án: Trang bị thiết bị cân bằng tải
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm phụ kiện sắt thép năm 2019
Gói thầu: Mua sắm phụ kiện sắt thép năm 2019 thuộc dự án: Mua sắm phụ kiện sắt thép năm 2019
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu SXKD
Gói thầu: Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu SXKD khác đợt 02 năm 2019 thuộc dự án: Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu SXKD khác đợt 02 năm 2019
Chi tiết...
 
Đầu trang