Gói thầu: Mua sắm phụ kiện đấu nối, thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho công tác lắp điện kế phục vụ nhu cầu SXKD khác năm 2020
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế phục vụ nhu cầu SXKD khác 9 tháng của năm 2020
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm máy tính bảng phục vụ công tác QLKT, QLVH thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ công tác DVKH năm 2019
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm camera giám sát an ninh thuộc dự án: Mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ công tác DVKH năm 2019.
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm các thiết bị thí nghiệm năm 2019
Chi tiết...
Gói thầu: Máy biến áp di động thuộc dự án: Máy biến áp di động
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm các loại tủ phân phối cho nhu cầu sản xuất kinh doanh khác năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020
Chi tiết...
Gói thầu: Máy phát điện 03 pha dự phòng cấp điện cho Trung tâm điều khiển xa
Chi tiết...
Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu SXKD khác đợt 2 năm 2019
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm trang bị xe chuyên dùng nâng người làm việc trên cao 2 xe
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thi công công trình
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị CNTT cho công tác DVKH
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi tiết...
Gói thầu: Mua sắm điện thoại di động, máy tính bảng
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi tiết...
Gói thầu: Trang bị hệ thống thiết bị lưu trữ mạng
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi tiết...
Gói thầu: Nâng cấp hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh lên 10Gbps và Switch layer 3
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi tiết...
Các Thông tin mời thầu đã đưa
  Gói thầu: Trang bị thiết bị cân bằng tải thuộc dự án: Trang bị thiết bị cân bằng tải
  Gói thầu: Mua sắm phụ kiện sắt thép năm 2019
  Gói thầu: Mua sắm trụ điện và đà cản phục vụ nhu cầu SXKD
 
Đầu trang