Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm ống nhựa uPVC và phụ kiện năm 2021
Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm ống nhựa uPVC và phụ kiện năm 2021, thuộc dự án: Mua sắm ống nhựa uPVC và phụ kiện năm 2021
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm máy biến áp cho nhu cầu ĐTXD đợt 1 năm 2021
Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu - Gói thầu: Mua sắm máy biến áp cho nhu cầu ĐTXD đợt 1 năm 2021 thuộc dự án: Mua sắm máy biến áp cho nhu cầu ĐTXD đợt 1 năm 2021 theo hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước sử dụng nguồn vốn: Đầu tư xây dựng. Bên mời thầu kính mời tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu và tải thông tin chi tiết tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). Thời gian phát hành E-Hồ sơ mời thầu: Từ ngày ra thông báo đến trước 11h00 ngày 22/4/2021.
Chi tiết...
 
Đầu trang