I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
1./ Đối với hệ điều hành IOS: Người dùng có thể vào “App Store”, tìm kiếm ứng dụng với từ khóa “CSKH EVN SPC”, sau đó có thể thực hiện tải ứng dụng về và sử dụng. Yêu cầu IOS từ 9.3 trở lên.
2./ Đối với hệ điều hành Android: Người dùng có thể vào “Google Play” hoặc “CH play” tìm kiếm ứng dụng với từ khóa “CSKH EVN SPC”, sau đó có thể thực hiện tải ứng dụng về và sử dụng. Yêu cầu Android từ 4.0.2 trở lên.
 II. CÁC DỊCH VỤ QUA ỨNG DỤNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG