Về chúng tôi

Công bố thông tin

Tin mới new

(15:14 - 18/09/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2023

(14:34 - 11/07/2023)

EVNSPC ĐẨY MẠNH ĐIỆN TỬ HÓA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ NGỪNG NHẮN TIN SMS

Kể từ ngày 01/8/2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) sẽ ngừng nhắn tin...

(10:20 - 16/06/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2023

(19:44 - 22/05/2023)

THÔNG TIN BÁO CHÍ

(08:17 - 17/05/2023)

TÌNH HÌNH CẤP ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG NĂM 2023 RẤT KHÓ KHĂN, EVN CÓ VĂN BẢN GỬI UBND CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ KIẾN NGHỊ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN

(07:42 - 23/02/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

(19:07 - 21/01/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

(13:32 - 28/11/2022)

NGÀNH ĐIỆN QUYẾT LIỆT NHIỀU GIẢI PHÁP TIẾT GIẢM CHI PHÍ TRƯỚC NHỮNG KHÓ KHĂN HIỆN NAY