TIN LIÊN QUAN

(20:44 - 26/07/2021)

Ngành điện phía Nam: Tăng giao dịch trực tuyến, thuận lợi cho khách hàng

Tại khu vực miền Nam, các giao dịch như ký hợp đồng gắn điện mới, thanh toán...

(20:44 - 26/07/2021)

Tích cực triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt mang lại rất nhiều tiện...

(20:43 - 26/07/2021)

Thử nghiệm và kết nối thành công Recloser Noja vào hệ thống SCADA của Tổng công ty Điện lực miền Nam

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 04/9/2019, Trung tâm Điều hành SCADA...

(20:43 - 26/07/2021)

Triển khai giải pháp khai thác dữ liệu CMIS 3.0 qua Web Service

Hệ thống thông tin quản lý khách hàng sử dụng điện (CMIS 3.0) là...

(20:43 - 26/07/2021)

Phần mềm Quản lý nguồn và lưới điện (PMIS)

Nằm trong định hướng về chiến lược phát triển CNTT trong toàn tập đoàn Điện...

(20:43 - 26/07/2021)

Hiệu quả sau 03 năm sử dụng máy biến áp (MBA AMORPHOUS)

Thực hiện chủ trương và đề án giảm tỷ lệ điện điện phân phối (TTĐN) của Tổng...

(20:43 - 26/07/2021)

Phần mềm quản lý tiêu chuẩn VTTB

Hưởng ứng phong trào thi đua do Công ty Điện lực Tây Ninh (PC Tây Ninh)...

(20:43 - 26/07/2021)

Vệ sinh lưới điện không cần cắt điện

Ứng dụng công nghệ để sửa chữa đường dây đang mang điện là một trong những biện...