TIN LIÊN QUAN

(10:40 - 10/09/2021)

Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5

(06:40 - 31/08/2021)

Hủy lịch ngừng cung cấp điện từ 30/8/2021 đến 05/9/2021.

THÔNG BÁO Về việc hủy lịch ngừng cung cấp điện từ 30/8/2021 đến 05/9/2021.

(09:01 - 30/07/2021)

Kỷ niệm 45 năm ngày Thương Binh - Liệt Sĩ (27/07/1947 - 27/07/2021)

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ  (27/7/1947 – 27/7/2021)

(20:59 - 26/07/2021)

Thông báo về các dịch vụ điện khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của TTCP

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,...

(20:58 - 26/07/2021)

Công ty Điện lực Tây Ninh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19

(20:58 - 26/07/2021)

Gương sáng công nhân ngành Điện

(20:57 - 26/07/2021)

Triển khai công trình đầu tư xây dựng chống quá tải, giảm tổn thất điện năng năm 2021

(20:57 - 26/07/2021)

Công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng ứng phó trong thời gian dịch bệnh COVID-19

CÔNG TÁC KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ỨNG PHÓ TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH COVID-19 CÔNG TÁC KINH...