TIN LIÊN QUAN

(08:32 - 05/02/2018)

Hội nghị người lao động 2018 và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 của Điện lực Hòa Thành

Căn cứ Chỉ thị số 2938/CTLT-PCTN-CĐ ngày 29/12/2017 về việc tổ chức Hội nghị người lao động các đơn...

(08:18 - 05/02/2018)

Đại hội Đảng viên Chi bộ Điện lực Hòa Thành nhiệm kỳ 2018-2020

Ngày 20/01/2018, Chi bộ Điện lực Hoà Thành tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2018-2020. Đại hội...

(17:14 - 31/01/2018)

Đại hội Chi bộ Văn phòng 4 nhiệm kỳ 2018 - 2020

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện Công văn số 937-CV/ĐUK, ngày 14/6/2017, Hướng...

(17:13 - 31/01/2018)

Hội nghị người lao động khối Cơ quan Công ty Điện lực Tây Ninh năm 2018

Hòa trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, ngày 25 tháng 01 năm 2018 vừa qua, Khối cơ...

(15:15 - 31/01/2018)

Hội nghị người lao động năm 2018 và Tổng kết công tác SXKD năm 2017

Chiều ngày 23/01/2018, Điện lực Tân Biên đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 và tổng kết...

(15:03 - 31/01/2018)

Hội nghị người lao động Điện lực Bến Cầu năm 2018

Hằng năm Điện lực Bến Cầu nói riêng cũng như Công ty Điện lực Tây Ninh nói chung đều tổ chức Hội...

(14:59 - 24/01/2018)

Hội nghị người lao động năm 2018 tại Điện lực Trảng Bàng

Căn cứ Chỉ thị số 2938/CTLT-PCTN-CĐ ngày 29/12/2017 về việc tổ chức Hội nghị người lao động các đơn...

(14:49 - 24/01/2018)

Hội nghị người lao động năm 2018 và tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 của Điện lực Thành phố Tây Ninh

Ngày 17/01/2018 tại hội trường Điện lực Thành phố Tây Ninh tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018...