TIN LIÊN QUAN

(11:38 - 09/10/2021)

EVN SPC VỚI MỤC TIÊU DOANH NGHIỆP SỐ

(11:33 - 09/10/2021)

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI CHUYỂN ĐỔI SỐ

(11:11 - 09/10/2021)

EVN SPC BẮT ĐẦU NĂM CHUYỂN ĐỔI SỐ

(11:08 - 09/10/2021)

EVN SPC SỐ HÓA DỊCH VỤ ĐIỆN NÔNG THÔN

(20:52 - 26/07/2021)

Ngành Điện đẩy mạnh chuyển đổi số

Hơn 307.000 khách hàng cài đặt, sử dụng App (ứng dụng) trên điện thoại...

(20:52 - 26/07/2021)

Đào tạo nâng cao nhận thức Chuyển đổi số để đổi mới và phát triển

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là nhu cầu cấp thiết, là mục tiêu quan...

(20:52 - 26/07/2021)

Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai hệ thống Active Directory (AD)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đang tập trung đẩy mạnh công...

(20:52 - 26/07/2021)

EVN SPC phát huy hiệu quả làm việc từ xa qua ứng dụng CNTT

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo các chỉ đạo của UBND TPHCM,...