TIN LIÊN QUAN

(10:32 - 10/05/2016)

Điện lực Tân Châu: Chung tay chăm lo “Tết vì người nghèo”

Trong những ngày này, ở khắp nơi trên địa bàn huyện Tân Châu...

(20:14 - 09/05/2016)

Triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Điện lực Thành phố Tây Ninh

Hòa cùng xu thế chung của sự phát triển xã hội, đòi hỏi mỗi...

(20:10 - 09/05/2016)

Bản sắc văn hóa ngành điện “EVN THẮP SÁNG NIỀM TIN”

Có thể nói văn hóa doanh nghiệp (VHDN) ngành điện đã được...

(20:07 - 09/05/2016)

Công ty Điện lực Tây Ninh đào tạo văn hóa giao tiếp và chăm sóc khách hàng

Ngày 14 và 15 tháng 03 năm 2013, hơn 62 cán bộ chủ chốt trong...

(20:04 - 09/05/2016)

PC Tây Ninh: Tập huấn văn hóa doanh nghiệp