TIN LIÊN QUAN

(20:46 - 26/07/2021)

EVN SPC với Văn phòng điện tử và số hóa thông tin trong doanh nghiệp

Với sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng 4.0, mục tiêu hướng dến...

(20:46 - 26/07/2021)

Nâng cao năng lực trong thực hiện công tác Hotline tại Công ty Điện lực Tây Ninh

Với mục tiêu hiện đại hóa lưới điện, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ...

(20:46 - 26/07/2021)

Khai thác dữ liệu từ hệ thống Scada, Đo xa, CRM để tính toán tự động, giám sát lưới trung hạ áp trên OMS

Trong thời gian qua, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam (IT) đã...

(20:46 - 26/07/2021)

Trung tâm điều hành SCADA tổ chức Hội thảo tối ưu hóa hệ thống mạng SCADA

Vào ngày 14/8/2020, Trung tâm Điều hành SCADA (SCADA) đã phối hợp...

(20:46 - 26/07/2021)

Trung tâm Điều hành SCADA hướng dẫn Đội cao thế PC Tây Ninh lắp đặt mới 02 card CMR02 và khung rack tại trạm 110kV Tân Biên

Trong tháng 02 năm 2020, trạm 110kV Tân Biên mất toàn bộ tín hiệu...

(20:46 - 26/07/2021)

EVNSPC quản lý công cụ dụng cụ theo phần mềm ERP

Từ ngày 1/1/2017, phần mềm ERP (Enterprise resourse planning - Kế hoạch quản lý nguồn...

(20:45 - 26/07/2021)

EVNSPC tuyên truyền nhận thức cho CBCNV về bảo mật, an toàn thông tin

Những năm gần đây công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công...

(20:45 - 26/07/2021)

Nhận định về Chuyển đổi số tại Tổng công ty Điện lực miền Nam

Tại Tổng công ty Điện lực miền Nam (SPC) công tác số hóa đã...