TIN LIÊN QUAN

(20:45 - 26/07/2021)

Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và cải cách thủ tục hành chính năm 2019 tại Công ty Điện lực Tây Ninh

Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và cải cách thủ tục...

(20:45 - 26/07/2021)

An toàn bảo mật thông tin nội bộ là hàng đầu

Không nằm ngoài xu thế theo tình hình phát triển hiện nay,...

(20:45 - 26/07/2021)

Hoạt động Khoa học công nghệ tại Tổng công ty Điện lực miền Nam - Những kỳ vọng trong giai đoạn 2020-2025

Những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đẩy mạnh công...

(20:45 - 26/07/2021)

EVNSPC và lộ trình chuyển đổi số

Với mục tiêu ứng dụng triệt để toàn diện sức mạnh của công nghệ số và...

(20:44 - 26/07/2021)

Các giải pháp quản lý hàng tồn kho tại Tổng công ty Điện lực miền Nam

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đang quản lý hệ thống lưới điện phân...

(20:44 - 26/07/2021)

EVNSPC đào tạo triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử

Để sẵn sàng cho việc triển khai giao dịch điện theo phương thức điện tử theo đúng lộ...

(20:44 - 26/07/2021)

EVNSPC: Hiệu quả từ Cổng thông tin Pháp chế

Từ tháng 12 năm 2014, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đưa vào...

(20:44 - 26/07/2021)

"QR CODE" công cụ giúp quản lý hồ sơ hiệu quả

Hiện nay, quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả là một trong những chìa khóa...