Tin mới new

(20:51 - 26/07/2021)

Trung tâm Điều hành SCADA - EVN SPC: Vận hành trực tuyến lưới điện tại 21 tỉnh, thành phía Nam

Với việc đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành SCADA, Tổng công ty...

(20:51 - 26/07/2021)

Đa dạng hình thức thanh toán tiền điện đem đến tiện lợi cho khách hàng

Công ty Điện lực Đồng Tháp đã và đang tích cực vận động...

(20:51 - 26/07/2021)

Tổng công ty Điện lực miền Nam: 5 trọng tâm về chuyển đổi số

Xây dựng các chính sách chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ...

(20:51 - 26/07/2021)

Tổng công ty Điện lực miền Nam hướng đến giải thưởng chuyển đổi số năm 2021

Tiếp nối thành tích đã đạt được về ứng dụng công nghệ, CNTT và...

(20:51 - 26/07/2021)

MULTI-DROP – Giải pháp thông minh thu thập dữ liệu đo ghi từ xa theo nhóm

Trước thực trạng khó khăn trong việc trang bị modem GPRS/3G thu thập dữ liệu đo ghi từ xa...

(20:51 - 26/07/2021)

Lớp tập huấn triển khai “Hệ thống thư mục dịch vụ - Active Directory (AD) -quản lý tập trung người dùng và truy cập tài nguyên hệ thống mạng”

Ngày nay, việc dữ liệu đang ngày càng tăng khiến các công ty,...

(20:50 - 26/07/2021)

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC): Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, Tổng công...

(20:50 - 26/07/2021)

EVNSPC tổ chức đào tạo "Nhận thức về chuyển đổi số"

Trong 2 ngày 5&6/5/2021, EVNSPC đã tổ chức khóa đào tạo đầu...