Tin mới new

(14:47 - 05/06/2018)

Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

(09:48 - 01/06/2018)

Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở

(08:37 - 28/05/2018)

Nắng nóng diện rộng kéo dài dẫn đến tiêu thụ điện tăng vọt, EVN tiếp tục khuyến cáo triệt để tiết kiệm điện

 

(17:14 - 14/05/2018)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4/2018

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm...

(07:51 - 16/04/2018)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 3/2018

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 3 và nhiệm vụ công tác tháng 4 năm...

(12:23 - 12/03/2018)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 2/2018

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 2 và nhiệm vụ công tác tháng 03 năm...

(11:09 - 13/02/2018)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1/2018

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm...

(16:57 - 10/01/2018)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 12/2017

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 12 và nhiệm vụ công tác tháng 01...