Tin mới new

(20:48 - 26/07/2021)

Vận hành thử nghiệm kênh truyền không dây cho trạm 110kV về hệ thống SCADA/DMS của EVN SPC

Ngày 17/3/2021 vừa qua, Trung tâm Điều hành SCADA phối hợp với Công ty...

(20:48 - 26/07/2021)

Google Meet – Ứng dụng họp trực tuyến hỗ trợ CBCNV EVN SPC làm việc từ xa

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo các chỉ đạo của EVN, bảo đảm...

(20:48 - 26/07/2021)

EVN SPC chú trọng công tác Quản trị Website

Website không chỉ là nền tảng của cung cấp các dịch vụ trực tuyến của doanh...

(20:48 - 26/07/2021)

Vai trò của người dùng cuối trong bảo đảm an toàn thông tin trong doanh nghiệp

Trong hoạt động của mỗi đơn vị, người dùng cuối – Lãnh đạo và Nhân...

(20:48 - 26/07/2021)

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp - Xu thế tất yếu để phát triển

Chuyển đổi số (Digital transformation) là việc tích hợp công nghệ và kỹ...

(20:48 - 26/07/2021)

Số hóa Cẩm nang kiểm tra sử dụng điện

Tình trạng vi phạm sử dụng điện, nhất là hành vi trộm cắp điện đang diễn ra...

(20:47 - 26/07/2021)

EVN NPC trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng Công nghệ thông tin và lộ trình Chuyển đổi số tại EVN SPC

Trong những năm qua, công tác ứng dụng CNTT, tự động hóa của EVN SPC đã...

(20:47 - 26/07/2021)

Lưu trữ hồ sơ điện tử - bước đột phá trong công tác lưu trữ

Từ trước đến nay, lưu trữ hồ sơ giấy là cách lưu trữ truyền thống được áp dụng...