Tin mới new

(07:41 - 24/11/2022)

An toàn, an ninh thông tin trong chuyển đổi số

Ngày 04/11/2022 Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức lớp đào tạo An...

(07:31 - 24/11/2022)

Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức lớp nhận thức về chuyển đổi số năm 2022

Trong công tác chuyển đổi số việc nhận thức đúng, hiểu đúng về chuyển...

(20:29 - 02/11/2022)

An toàn khi sử dụng mạng không dây

Hiện nay hầu hết các thiết bị kết nối mạng thông qua mạng không dây...

(20:29 - 02/11/2022)

Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai đào tạo ITIL V4 FOUDATION

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức khóa học ITIL 4 Foundation cho 108...

(21:46 - 30/10/2022)

Ra đời Sổ tay điện tử tra cứu về quyền lợi, chế độ, chính sách dành cho người lao động

Hiện nay, các Luật, Nghị định, Quy chế, Quy định hay các văn bản hướng dẫn liên...

(21:46 - 30/10/2022)

Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý an toàn lao động

Trong 05 nhiệm vụ khung về thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật và an...

(21:46 - 30/10/2022)

EVNSPC: Chuyển đổi số là động lực để phát triển

Thực hiện lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, đồng thời phấn đấu trở thành DN...

(21:46 - 30/10/2022)

EVN kích hoạt kết nối NDXP cung cấp dịch vụ điện trên nền tảng công dân số của một số tỉnh

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức nghi thức...