Tin mới new

(11:18 - 01/09/2016)

Chương trình “Ấp văn hóa – khu phố văn hóa” tiết kiệm điện

Mô hình "Ấp Văn hóa – Khu phố Văn hóa” tiết kiệm điện (TKĐ)...

(11:18 - 01/09/2016)

Công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động năm 2016 tại Công ty Điện lực Tây Ninh

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo đề án tổ chức huấn luyện...

(11:18 - 01/09/2016)

Hội nghị “Nâng cao chất lượng công trình”

Trong công cuộc đổi mới của đất nước, góp phần cùng với sự phát triển...

(15:46 - 01/08/2016)

Đào tạo đấu nối cáp ngầm năm 2016

Cùng với sự phát triển của đất nước, lưới điện ở các đô thị, khu...

(14:21 - 22/07/2016)

Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CBCNV năm 2016

Nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người lao...

(14:52 - 27/06/2016)

Thông báo Tuyển dụng dịch vụ bán lẻ điện năng

Công ty Điện lực Tây Ninh có nhu cầu tuyển dụng Dịch vụ bán lẻ điện năng...

(14:33 - 27/06/2016)

Phối hợp địa phương trong đầu tư xây dựng lưới điện.

Theo kế hoạch đầu tư xây dựng hằng năm, đầu tư xây dựng lưới điện luôn được...

(07:38 - 29/04/2016)

Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức tập huấn PCCC

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong Công ty và nâng cao nhận thức, vai trò,...