Tin mới new

(11:38 - 31/07/2017)

Ứng dụng hệ thống SCADA trong giám sát vận hành lưới điện

BTN - Hiện nay, Công ty Điện lực Tây Ninh đang vận hành 39 thiết bị có...

(11:38 - 31/07/2017)

Đại hội Công Đoàn bộ phận Điện lực Dương Minh Châu nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 14/07/2017, Công đoàn bộ phận Điện lực Dương Minh Châu đã tổ...

(11:38 - 31/07/2017)

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Dương Văn Quang, xã Suối Đá huyện Dương Minh Châu

Ngày 21/07/2017, UBND huyện Dương Minh Châu đã tổ chức Lễ bàn giao...

(11:38 - 31/07/2017)

Hội nghị An toàn trong thi công xây dựng dân dụng

Thực hiện theo công văn số 842/PCTN-AT ngày 14/4/2017 của Công ty Điện lực...

(12:43 - 21/07/2017)

Tổng công ty Điện lực miền Nam và UBND huyện Tân Châu: Tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách bà Nguyễn Thị Vén ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.

Vào ngày 13/7/2017, UBND huyện Tân Châu phối hợp với Tổng công ty...

(12:39 - 21/07/2017)

Điện lực Dương Minh Châu tổ chức diễn tập xử lý sự cố trên lưới điện

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc diễn tập sự cố trên lưới...

(16:30 - 20/07/2017)

Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức kỳ thi nâng bậc, thi giữ bậc và chuyển ngạch lương năm 2017

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là...

(16:22 - 20/07/2017)

Lưới điện thông minh - Bộ chỉ thị sự cố trên lưới điện trung áp

Hiện nay, vấn đề đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục là một trong những...