Tin mới new

(21:20 - 25/10/2022)

EVNSPC hợp tác Viettel thúc đẩy chuyển đổi số ngành điện miền Nam

Ngày 20/10/2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) và Tổng công ty...

(20:05 - 22/09/2022)

EVN sử dụng mật khẩu mạnh

An toàn thông tin trên môi trường số hiện là vấn đề cấp bách...

(21:04 - 18/09/2022)

EVNSPC chuyển biến nhanh và mạnh trong phân tích dữ liệu quản trị

Trong những năm qua, bên cạnh việc đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế...

(15:17 - 11/08/2022)

EVN bảo vệ an toàn cho thiết bị di động

(22:31 - 06/08/2022)

EVNSPC và FPT tổ chức hội thảo giải pháp Chuyển đổi số trong công tác “Số hoá điều độ”

Nằm trong chương trình hợp tác chiến lược về lĩnh vực chuyển đổi số giữa Tổng...

(20:32 - 26/07/2022)

EVN SPC hướng tới văn phòng điện tử trong thời đại công nghệ số

Thích ứng với công nghệ hiện nay, EVN SPC đang thực hiện lộ trình CĐS trong...

(20:09 - 26/07/2022)

Điện lực Bến Cầu triển khai số hóa hợp đồng mua bán điện trong năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Tây Ninh về triển khai chương trình...

(08:45 - 01/06/2022)

EVN SPC triển khai Camera AI giám sát tiến độ công trình qua hình ảnh

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hằng năm đều triển khai thực hiện một khối lượng...