Tin mới new

(16:10 - 07/12/2021)

Công ty Điện lực Tây Ninh triển khai “chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh năm 2021”

(10:34 - 29/11/2021)

Điện lực Thành phố Tây Ninh thực hiện mục tiêu “kép”

(09:14 - 29/11/2021)

THI CÔNG HOTLINE ĐẤU NỐI CÔNG TRÌNH ĐTXD

(13:40 - 27/10/2021)

ĐÓNG ĐIỆN NGHIỆM THU VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH “THAY MBA 2x40MVA THÀNH 2x63MVA TBA 110KV TÂN HƯNG”

(09:01 - 25/10/2021)

Cài app ngay, quà liền tay

(08:06 - 11/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH THỰC HIỆN HỖ TRỢ GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN CHO KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 ĐỢT 3, ĐỢT 4.

(09:34 - 04/10/2021)

Hướng dẫn triển khai quy trình an toàn điện, an toàn thủy - cơ - nhiệt - hóa

       

(09:18 - 04/10/2021)

Đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trong những tháng cuối năm 2021