Tin mới new

(13:58 - 30/03/2018)

Gói thầu: Mua sắm các loại thùng cầu dao, boulon, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2018

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(13:45 - 30/03/2018)

Gói thầu: Mua sắm thiết bị hiển thị sự cố trên lưới điện trung áp

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh

(16:48 - 19/03/2018)

Mua sắm ống nhựa uPVC các loại cho nhu cầu SXKD năm 2018

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(10:04 - 13/03/2018)

Thông báo mời thầu

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(15:48 - 11/01/2018)

Gói thầu: Mua sắm các loại thùng cầu dao, boulon, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu SXKD đợt 1 năm 2018

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(16:03 - 26/12/2017)

Gói thầu: Mua sắm các loại thùng cầu dao, boulon, sắt hình gia công và một số phụ kiện lưới điện cho nhu cầu sửa chữa lớn lưới điện năm 2018

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(10:03 - 22/12/2017)

Gói thầu: Mua giấy in nhiệt để in BNTT bằng máy in Bluetooth

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu...

(15:06 - 18/12/2017)

Gói thầu: Mua sắm ống nhựa uPVC các loại cho nhu cầu SXKD năm 2018

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh Địa chỉ: 607 Đường CMT8 - Phường 3 - Thành phố Tây...