Tin mới new

(14:41 - 01/06/2020)

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 22/05/2020

(13:46 - 15/05/2020)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4/2020 và nhiệm vụ công tác tháng 5/2020

(10:09 - 17/04/2020)

Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19

(07:39 - 15/04/2020)

TCBC Tình hình SXKD tháng 3/2020 và nhiệm vụ công tác tháng 4/2020

(08:30 - 13/04/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN

(09:03 - 10/04/2020)

TCBC EVN nỗ lực đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phúc tạp của dịch Covid-19

(16:38 - 31/03/2020)

Thông cáo báo chí EVN đề xuất hàng loạt chính sách hỗ trợ tiền điện đối với các bệnh viện điều trị, cơ sở khám chữa và khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19

(08:33 - 16/03/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 2/2020