Tin mới new

(14:52 - 11/02/2022)

EVN sử dụng mạng xã hội an toàn

An toàn thông tin trên môi trường số hiện là vấn đề cấp bách...

(14:52 - 11/02/2022)

EVN mua sắm online an toàn

An toàn thông tin trên môi trường số hiện là vấn đề cấp bách...

(14:52 - 11/02/2022)

EVN bảo vệ an toàn cho thiết bị di động

An toàn thông tin trên môi trường số hiện là vấn đề cấp bách...

(14:52 - 11/02/2022)

EVN bảo vệ tránh rò rỉ thông tin cá nhân

An toàn thông tin trên môi trường số hiện là vấn đề cấp bách...

(07:32 - 26/01/2022)

Hệ sinh thái số EVNCONNECT - bước tiến quan trọng của EVN trên lộ trình trở thành doanh nghiệp số

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố Hệ sinh thái số EVNCONNECT - sự kiện...

(10:58 - 20/01/2022)

Kết quả các cuộc thi Chuyển đổi số trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

Năm 2021, với nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số trong quản lý điều hành cung cấp điện,...

(10:58 - 20/01/2022)

Xét duyệt ý tưởng cải cách hành chính Quý 4/2021

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC); Trưởng Ban chỉ đạo...

(10:58 - 20/01/2022)

Tính năng đăng nhập một lần SINGLE SIGN-ON (SSO) cho các ứng dụng CNTT

Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai mạnh mẽ chương trình công...