Tin mới new

(20:59 - 26/07/2021)

Thông báo về các dịch vụ điện khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của TTCP

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,...

(20:58 - 26/07/2021)

Công ty Điện lực Tây Ninh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19

(20:58 - 26/07/2021)

Gương sáng công nhân ngành Điện

(20:57 - 26/07/2021)

Triển khai công trình đầu tư xây dựng chống quá tải, giảm tổn thất điện năng năm 2021

(20:57 - 26/07/2021)

Công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng ứng phó trong thời gian dịch bệnh COVID-19

CÔNG TÁC KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ỨNG PHÓ TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH COVID-19 CÔNG TÁC KINH...

(20:56 - 26/07/2021)

Điện và Cuộc Sống một chương trình thiết thực và bổ ích

(15:09 - 08/06/2021)

Dịch vụ trực tuyến trong tình hình dịch Covid-19

(14:46 - 07/06/2021)

ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH DIỄN TẬP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN – XỬ LÝ SỰ CỐ NĂM 2021