Tin mới new

(16:21 - 21/11/2016)

Lễ kết nạp Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng ủy Công ty Điện lực Tây Ninh về phát triển Đảng viên, Trong...

(04:41 - 05/05/2016)

Công ty Điện lực Tây Ninh tổ thức hội nghị Đảng viên năm 2015

Ngày 18/3/2015 tại Công ty Điện lực Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị Đảng viên năm 2015. Đến tham dự...

(07:46 - 29/04/2016)

Công đoàn Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức thăm hỏi công nhân làm việc tại công trường

Ngày 20/4/2016, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức thăm hỏi và động viên...

(02:55 - 26/04/2016)

Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Văn phòng 1

Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Công ty Điện lực Tây Ninh về công tác phát triển Đảng, ngày...

(09:09 - 06/08/2015)

Điện lực Châu Thành: “Quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng” năm 2015

Ngày 27/3/2015, Chi bộ Điện lực Châu Thành (thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Tây Ninh) đã tổ chức kết...

(09:06 - 06/08/2015)

Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức hội thao năm 2015

Thiết thực chào mừng ngày lễ lớn và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày...

(09:01 - 06/08/2015)

Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2013 - 2018 Công đoàn Công ty Điện lực Tây Ninh

Được sự thống nhất  giữa chính quyền và Chuyên môn, Ngày 10 tháng 07 năm 2015, Công đoàn Công...

(08:59 - 06/08/2015)

HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2013 - 2018 CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Được sự thống nhất  giữa chính quyền và Chuyên môn, Ngày 10 tháng 07 năm 2015, Công đoàn Công...