Tin mới new

(07:11 - 13/08/2019)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7/2019

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2019

(15:41 - 26/07/2019)

Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền Trung đang trong tình trạng xấp xỉ mức nước chết

(14:36 - 15/07/2019)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6/2019

TÌNH HOẠT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM...

(15:32 - 29/06/2019)

Thông cáo báo chí cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h...

(15:28 - 29/06/2019)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN 28/06/2019

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 ...

(08:43 - 14/05/2019)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 04/2019

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 04 năm 2019 và nhiệm vụ công tác...

(15:34 - 17/04/2019)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 03/2019

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2019 và nhiệm vụ công tác...

(16:29 - 18/03/2019)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02/2019

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2019 và nhiệm vụ công tác...