Tin mới new

(15:32 - 29/06/2019)

Thông cáo báo chí cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h...

(15:28 - 29/06/2019)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN 28/06/2019

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 ...

(08:43 - 14/05/2019)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 04/2019

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 04 năm 2019 và nhiệm vụ công tác...

(15:34 - 17/04/2019)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 03/2019

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2019 và nhiệm vụ công tác...

(16:29 - 18/03/2019)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02/2019

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2019 và nhiệm vụ công tác...

(16:23 - 18/03/2019)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động tháng 2 và mục tiêu nhiệm vụ tháng 3 năm 2019

(16:37 - 18/02/2019)

EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

(16:37 - 18/02/2019)

Lễ khánh thành dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình