Đấu thầu

Thông tin mời thầu

Đăng bởi Công ty Điện lực Tây Ninh | 15:06 | 18/12/2017

Gói thầu: Mua sắm ống nhựa uPVC các loại cho nhu cầu SXKD năm 2018

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh

Địa chỉ: 607 Đường CMT8 - Phường 3 - Thành phố Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại/Fax/E-mail: 0276 3611710/0276 2220224

Mã số thuế: 0300942001- 015

Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm ống nhựa uPVC các loại cho nhu cầu SXKD năm 2018.

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 996.556.000 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm nội thất.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 320 ngày (bao gồm thời gian giao hàng và thời gian giao hàng trễ, thời gian thanh toán,..).

2. Tên dự án: Mua sắm ống nhựa uPVC các loại cho nhu cầu SXKD năm 2018

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08giờ20, ngày 20/12/2017 đến trước 09giờ00, ngày 29/12/2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành và tiếp nhận HSYC:

Phòng Kế hoạch và Vật tư – Công ty Điện Lực Tây Ninh.

Số: 607 Đường CMT8 – Phường 3 - Thành phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0276 3611710           Fax: 0276 2220224

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 550.000 đồng (có thuế GTGT).

9. Bảo đảm dự thầu:

+ Trị giá bảo đảm dự thầu: 11.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu đồng).

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng giấy bảo lãnh của Ngân hàng hợp pháp và phải chuyển đến Công ty Điện lực Tây Ninh trước 09 giờ 00, ngày 29/12/2017 (trong giờ hành chính).

10. Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 29/12/2017.

11. Thời điểm mở thầu:   09h30 ngày 29/12/2017.

Trân trọng.


TIN LIÊN QUAN

(14:52 - 17/05/2022)

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán, báo cáo quyết toán hoàn thành 11 công trình lưới điện năm 2022 đợt 2.

(14:52 - 17/05/2022)

Tư vấn kiểm toán, báo cáo quyết toán hoàn thành 06 công trình lưới điện năm 2022 đợt 1

(07:42 - 12/04/2022)

TBMT Gói thầu Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu SXKD khác năm 2022

  Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu)...

(16:04 - 05/04/2022)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm trụ điện và Đà cản phục vụ nhu cầu SXKD khác năm 2022

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(16:04 - 05/04/2022)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế phục vụ nhu cầu SXKD khác năm 2022

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(08:55 - 07/03/2022)

Xây lắp công trình sửa chữa lớn: “Sửa chữa lưới điện hạ áp Cây Trường - Bàu Đồn huyện Gò Dầu năm 2022”.

(08:55 - 07/03/2022)

Xây lắp công trình: "Sửa chữa lưới hạ áp đấu nối trụ 107 huyện Tân Châu".

(08:54 - 07/03/2022)

Xây lắp 03 công trình sửa chữa lớn: Sửa chữa lưới hạ áp trụ 57-3 Thành phố Tây Ninh; Sửa chữa lưới hạ áp trụ 60-4T huyện Hòa Thành; Sửa chữa thay xà nâng cao đường dây trung áp 3 pha từ trụ 40 đến trụ 107 huyện Trảng Bàng năm 2022.

(08:33 - 07/03/2022)

Sửa chữa lưới hạ áp trụ 1-1 huyện Tân Châu; Sửa chữa đường dây trung áp trụ 140-139 huyện Tân Biên; Sửa chữa lưới hạ áp trụ 128 đến 207 huyện Hòa Thành; Sửa chữa đường dây trung áp, thay trụ, lắp nắp chụp từ trụ 235 đến trụ 342 huyện Bến Cầu năm 2022

(16:41 - 21/12/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua trang thiết bị CNTT phục vụ công tác KD&DVKH

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...