Đấu thầu

Thông tin mời thầu

Đăng bởi Công ty Điện lực Tây Ninh | 16:09 | 13/06/2018

Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2018

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh

Địa chỉ: 607 Đường CMT8, Khu phố 2, Phường 3, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276  3611710

Fax: 0276  2220224

Mã số thuế: 0300942001- 015

1. Tên gói thầu: Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2018.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 9.333.543.634 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2018 .

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày

2. Tên dự án: Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2018.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2018 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch và Vật tư - Công ty Điện lực Tây Ninh.

Số: 607 Đường CMT8 - Khu phố 2, Phường 3 - Thành phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0276  3611710           Fax: 0276  2220224

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.650.000 đồng (có thuế GTGT).

9. Bảo đảm dự thầu:

+ Trị giá bảo đảm dự thầu:  94.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bốn triệu đồng).

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng giấy bảo lãnh của Ngân hàng hợp pháp và phải chuyển đến Công ty Điện lực Tây Ninh trước 09 giờ 00, ngày 02 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 02 tháng 7 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 02 tháng 7 năm 2018


TIN LIÊN QUAN

(14:52 - 17/05/2022)

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán, báo cáo quyết toán hoàn thành 11 công trình lưới điện năm 2022 đợt 2.

(14:52 - 17/05/2022)

Tư vấn kiểm toán, báo cáo quyết toán hoàn thành 06 công trình lưới điện năm 2022 đợt 1

(07:42 - 12/04/2022)

TBMT Gói thầu Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu SXKD khác năm 2022

  Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu)...

(16:04 - 05/04/2022)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm trụ điện và Đà cản phục vụ nhu cầu SXKD khác năm 2022

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(16:04 - 05/04/2022)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế phục vụ nhu cầu SXKD khác năm 2022

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...

(08:55 - 07/03/2022)

Xây lắp công trình sửa chữa lớn: “Sửa chữa lưới điện hạ áp Cây Trường - Bàu Đồn huyện Gò Dầu năm 2022”.

(08:55 - 07/03/2022)

Xây lắp công trình: "Sửa chữa lưới hạ áp đấu nối trụ 107 huyện Tân Châu".

(08:54 - 07/03/2022)

Xây lắp 03 công trình sửa chữa lớn: Sửa chữa lưới hạ áp trụ 57-3 Thành phố Tây Ninh; Sửa chữa lưới hạ áp trụ 60-4T huyện Hòa Thành; Sửa chữa thay xà nâng cao đường dây trung áp 3 pha từ trụ 40 đến trụ 107 huyện Trảng Bàng năm 2022.

(08:33 - 07/03/2022)

Sửa chữa lưới hạ áp trụ 1-1 huyện Tân Châu; Sửa chữa đường dây trung áp trụ 140-139 huyện Tân Biên; Sửa chữa lưới hạ áp trụ 128 đến 207 huyện Hòa Thành; Sửa chữa đường dây trung áp, thay trụ, lắp nắp chụp từ trụ 235 đến trụ 342 huyện Bến Cầu năm 2022

(16:41 - 21/12/2021)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua trang thiết bị CNTT phục vụ công tác KD&DVKH

Công ty Điện lực Tây Ninh (sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế...