Đấu thầu

Thông tin mời thầu

Đăng bởi Công ty Điện lực Tây Ninh | 16:09 | 13/06/2018

Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2018

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh

Địa chỉ: 607 Đường CMT8, Khu phố 2, Phường 3, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276  3611710

Fax: 0276  2220224

Mã số thuế: 0300942001- 015

1. Tên gói thầu: Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2018.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 9.333.543.634 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2018 .

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày

2. Tên dự án: Mua sắm dây cáp điện các loại cho nhu cầu NTTC đợt 01 năm 2018.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2018 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch và Vật tư - Công ty Điện lực Tây Ninh.

Số: 607 Đường CMT8 - Khu phố 2, Phường 3 - Thành phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0276  3611710           Fax: 0276  2220224

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.650.000 đồng (có thuế GTGT).

9. Bảo đảm dự thầu:

+ Trị giá bảo đảm dự thầu:  94.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bốn triệu đồng).

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng giấy bảo lãnh của Ngân hàng hợp pháp và phải chuyển đến Công ty Điện lực Tây Ninh trước 09 giờ 00, ngày 02 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 02 tháng 7 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 02 tháng 7 năm 2018


TIN LIÊN QUAN

(07:55 - 20/04/2023)

Sửa chữa đường dây trung áp từ trụ 130 đến trụ 141 thuộc đường dây 22kV Bàu Năng - Dương Minh Châu, tuyến 471HT.

(07:48 - 20/04/2023)

Sửa chữa lưới hạ áp các TBA trụ 180A, 181, 186, 205, 208/3, 209/C/3, 209/C/4, 209/2A, 209/8B, 209/14, 209/20, 216/3/1, 220, 221/2B, 54/107, 54/108, 54/111, 54/114, 54/114A, 229, 230 tuyến 476TĐ; trụ 176, 177, 178 tuyến 477TB.

(07:39 - 20/04/2023)

Sửa chữa lưới hạ áp đấu nối trụ 157/4, 157/12, 157/103/7T, 243/6, 243/16 tuyến 477TH; trụ 173/194/35, 173/194/134, 173/194/108/27 tuyến 475TH; trụ 112/17, 167/14/6, 167/18/6, 167/18/95, 168/6, 168/8 tuyến 478TH.

(07:31 - 20/04/2023)

Xây lắp công trình: Sửa chữa lưới hạ thế, TBA, tiếp địa, thay thùng điện kế bể các trạm trụ 76, 78, 78/2, 78/5, 78/6, 78/7B, 78/15, 78/24, 78/51, 103B/15/60/9, 104/16, 104/29, 104/1/23/7, 104/1/23/22, 104/1/25B/15, 104/1/38/33, 104/1/61/8, 104/1/81, 336/13, 336/30, 336/44, 274, 302, 325, 336 tuyến 476BC.

(09:34 - 10/03/2023)

Xây lắp công trình: Xây dựng mới đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện bên trái đường ĐT 787B (từ trụ 23 đến trụ 244 tuyến 473TB) khu vực thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

(15:59 - 05/01/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)

(13:25 - 15/12/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(13:34 - 18/11/2022)

Xây lắp công trình: XDM đường dây trung hạ áp, TBA để chống quá tải và giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Châu Thành năm 2023.

(13:34 - 18/11/2022)

Xây lắp công trình: Cải tạo, xây dựng mới đường dây trung áp 22kV từ trụ 23/90 đến trụ 106 tuyến 473TB

(13:34 - 18/11/2022)

: Xây lắp công trình: Xây dựng mới đường dây trung áp và trạm biến áp để chống quá tải và giảm tổn thất khu vực thị xã Trảng Bàng năm 2023.