Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PC Tây Ninh | 16:27 | 12/10/2021

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021

I.    Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2021:
Trong 9 tháng năm 2021, Công ty Điện lực Tây Ninh đã cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và an ninh quốc phòng. Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện. 
    Công suất cực đại tháng 9: 653,97MW, giảm 4,7% so với cùng kỳ. 
    Điện thương phẩm tháng 9: 318,01 triệu kWh, giảm 23,19% so với cùng kỳ. Lũy kế năm là 3.647,68 triệu kWh, tăng 6,89% so với cùng kỳ và đạt 68,95% so với kế hoạch. Về tỷ trọng các thành phần phụ tải: Nông-Lâm-Thủy sản chiếm 2,81%; Công nghiệp-xây dựng chiếm 74,59%; Thương nghiệp-khách sạn-nhà hàng chiếm 1,53%; Quản lý và tiêu dùng dân cư chiếm 19,11%; Các hoạt động khác chiếm 1,96%.
    Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) tháng 9 là là 16,5 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,06 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,13 lần. 
    Tiết kiệm điện tháng 9:  6,8 triệu kWh, lũy kế thực hiện đạt 78 triệu kWh đạt 2,14 sản lượng điện thương phẩm.
    Phát triển khách hàng: Tính đến 30/09/2021, toàn tỉnh Tây Ninh có 94/94 xã, phường, thị trấn có điện; Số hộ có điện là 328.611 hộ, đạt tỷ lệ 99,97%. 
    Công tác mua điện các nguồn năng lượng mặt trời áp mái: Tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời đang vận hành trên lưới là 4.262 khách hàng với tổng công suất tấm pin lắp đặt 304,2 MWp; Sản lượng điện khách hàng phát lên lưới của tháng là 30,4 triệu kWh. Lũy kế năm 2021 là: 297,7 triệu kWh, với giá trị là 618 tỷ đồng.
    Công tác giảm giá điện hỗ trợ dịch covid: Trong tháng 9/2021 thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện 368.678 khách hàng với số tiền giảm là 21,15 tỷ đồng. Lũy kế  tháng (tháng 6 - 9/2021) thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện 368.593 khách hàng với số tiền giảm là 45,10 tỷ đồng.
    Công tác cải tạo, sửa chữa lưới điện: Trong năm 2021, Công ty Điện lực Tây Ninh đang triển khai 37 công trình sửa chữa lớn với giá trị là 40,8 tỷ đồng: Trong đó có 33 công trình cải tạo lưới điện 22kV; Đang lập kế hoạch thi công: 01 công trình lưới điện 110kV, 01 công trình sửa chữa máy biến áp, 01 công trình sửa chữa kiến trúc; Đã phê duyệt quyết toán 01 công trình sửa chữa công xa.
Công tác đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp: 
Tình hình thực hiện các công trình do Công ty làm chủ đầu tư: Công ty được giao kế hoạch triển khai 53 công trình với kế hoạch vốn là 139,193 tỷ đồng, Công ty thực hiện có phiếu giá là 87.961 triệu đồng đạt 63,2%, giải ngân là 53.338 triệu đồng đạt 38,3% kế hoạch, cụ thể các công trình lưới điện như sau:
-    02 công trình lưới điện 110kV:
+    Đang lập kế hoạch đấu thầu xây lắp 01 công trình (lắp đặt máy biến áp thứ 2 trạm Thành Công).
+        Đang thiết kế 01 công trình lắp đặt RL87B.
-    25 công trình lưới điện 22kV:
+        Phê duyệt quyết toán 02/25 công trình.
+        Đã thi công hoàn tất 09/25 công trình.
+        Đang triển khai thi công 14/25 công trình (05 công trình lưới điện phân phối, 09 công trình tách hộ câu phụ).
-    Đang thiết kế 17/17 công trình thuộc kế hoạch năm 2022.
-    01/01 công trình thiết bị công nghệ thông tin: Tổng công ty đang tổ chức mua sắm.
-    02/02 công trình kiến trúc: chuẩn bị khởi công công trình.
-    06 công trình mua sắm tài sản:
+        Phê duyệt quyết toán 05/06 công trình.
+        01/06 công trình: Tổng công ty mua sắm tập trung và Tổng công ty dự kiến sẽ ngưng không thực hiện trong năm 2021.

II.    Nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2021
    Công tác cung cấp điện: Công ty Điện lực Tây Ninh vận hành theo phương thức không điều hòa tiết giảm điện,. Dự kiến công suất cực đại tháng 10 là 670 MW.   

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
VĂN PHÒNG – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
Điện thoại: 0276.3611705     Fax: 0276.2220222
Địa chỉ: Số 607 Đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 2, phường 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Website: www.pctayninh.evnspc.vn    Email: tayninhpc@evnspc.vn


 


TIN LIÊN QUAN

(07:42 - 23/02/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

(19:07 - 21/01/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

(13:32 - 15/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

(07:51 - 19/09/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

(08:31 - 18/08/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022

(13:34 - 18/04/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2022

(16:15 - 01/04/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2022

(07:53 - 17/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021

(16:27 - 12/10/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021