Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi PC Tây Ninh | 13:49 | 27/10/2021

DANH SÁCH CÁC TRẠM BIẾN ÁP/ĐƯỜNG DÂY KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Thực hiện văn bản số 4651/EVN-KD ngày 09/7/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN).

Hiện nay có một số doanh nghiệp, hộ gia đình đã và đang quan tâm tham gia phát triển ĐMTMN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các hệ thống có công suất phù hợp với mức độ sử dụng điện của khách hàng. Để đảm bảo việc vận hành hệ thống điện an toàn, hiệu quả và tránh gây thiệt hại đối với nhà đầu tư, tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển ĐMTMN mà không làm quá tải trạm biến áp 110kV, Công ty Điện lực Tây Ninh thông báo khả năng tiếp nhận công suất đấu nối của trạm biến áp, tuyến đường dây đến ngày 29/12/2020, cụ thể như sau:

Tải tập tin


TIN LIÊN QUAN

(15:00 - 27/10/2021)

DANH SÁCH CÁC TRẠM BIẾN ÁP/ĐƯỜNG DÂY CÒN KHẢ NĂNG ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

(13:49 - 27/10/2021)

DANH SÁCH CÁC TRẠM BIẾN ÁP/ĐƯỜNG DÂY KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Thực hiện văn bản số 4651/EVN-KD ngày 09/7/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về...