Năng lượng tái tạo

Văn bản pháp lý

Đăng bởi | 14:34 | 27/10/2021

THÔNG TƯ 18/2020/TT-BCT NGÀY 17/7/2020 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

THÔNG TƯ 18/2020/TT-BCT NGÀY 17/7/2020 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

Xem chi tiết TẠI ĐÂY


TIN LIÊN QUAN

(14:35 - 27/10/2021)

VĂN BẢN SỐ 3641/BCT-ĐL NGÀY 21/5/2020 VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MTMN THEO QUYẾT ĐỊNH 13/2020/QĐ-TTG VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM

VĂN BẢN SỐ 3641/BCT-ĐL NGÀY 21/5/2020 VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MTMN THEO QUYẾT ĐỊNH...

(14:34 - 27/10/2021)

THÔNG TƯ 18/2020/TT-BCT NGÀY 17/7/2020 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

THÔNG TƯ 18/2020/TT-BCT NGÀY 17/7/2020 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN...

(14:25 - 27/10/2021)

VĂN BẢN SỐ 7088/BCT-ĐL NGÀY 22/9/2020 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

VĂN BẢN SỐ 7088/BCT-ĐL NGÀY 22/9/2020 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN...

(14:24 - 27/10/2021)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2011/QĐ-TTG NGÀY 29/6/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2011/QĐ-TTG NGÀY 29/6/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH VỀ CƠ...

(14:15 - 27/10/2021)

THÔNG TƯ SỐ 32/2012/TT-BCT NGÀY 12/11/2012 QUY ĐỊNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ

THÔNG TƯ SỐ 32/2012/TT-BCT NGÀY 12/11/2012 QUY ĐỊNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DỰ...

(14:13 - 27/10/2021)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2018/QĐ-TTG NGÀY 10/9/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2011/QĐ-TTG NGÀY 29/6/2011 VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2018/QĐ-TTG NGÀY 10/9/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ...

(14:10 - 27/10/2021)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2020/QĐ-TTG NGÀY 6/4/2020 VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2020/QĐ-TTG NGÀY 6/4/2020 VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN...

(14:06 - 27/10/2021)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2020/QĐ-TTG NGÀY 5/3/2020 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2014/QĐ-TTG NGÀY 24/3/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN SINH KHỐI TẠI VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2020/QĐ-TTG NGÀY 5/3/2020 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ...