Dịch vụ khách hàng

Lịch Ngừng Giảm Cung Cấp Điện Tỉnh Tây Ninh

Đăng bởi PC Tây Ninh | 09:34 | 10/11/2021

Lịch Ngừng cung cấp điện từ 15/11/2021 đến 21/11/2021

Trong các ngày từ 15/11/2021 đến 21/11/2021, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

 1. THÀNH PHỐ TÂY NINH:
 • Ngày 16/11/2021: Khu phố Ninh Lộc phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 17/11/2021: Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 18/11/2021: Khu phố Ninh Tân, Ninh Bình phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 19/11/2021: Khu phố Ninh Trung, Ninh Phú phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 20/11/2021: Khu phố 1 phường 1 từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh và khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 21/11/2021: Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 17giờ.
 1. THỊ XÃ HÒA THÀNH:
 • Ngày 15/11/2021: Khu phố 1, 2 phường Long Hòa từ 06giờ đến 17giờ. Ấp Bến Kéo xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 17/11/2021: Khu phố Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân từ 06giờ đến 17giờ.
 • Ngày 18/11/2021: Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân và khu phố Long Chí phường Long Thành Trung từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 19/11/2021: Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung từ 07giờ đến 17giờ.
 • Ngày 20/11/2021: Khu phố 4 phường Long Hoa; ấp Trường An xã Trường Tây và ấp Trường Phú, Trường Đức xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.
 1. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG:
 • Ngày 15/11/2021: Khu phố An Phú phường An Hòa từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 16/11/2021: Ấp Lộc Thuận, Cầu xe xã Hưng Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 17/11/2021: Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ xã Đôn Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 18/11/2021: Khu phố An Hội, Hòa Hội, An Lợi phường An Hòa từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 19/11/2021: Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc và khu phố Lộc Tiến phường Lộc Hưng từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 20/11/2021: Khu phố An Thành phường An Tịnh tự 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Lập, Phước Hưng xã Phước Chỉ và ấp Phước Giang xã Phước Bình từ 08giờ đến 11giờ30.
 1. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:
 • Ngày 15/11/2021: Tổ 10 ấp Phước Nghĩa xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 16/11/2021: Tổ 14 ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá và tổ 12 ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 19/11/2021: Tổ 12, 14 ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 20/11/2021: Tổ 2 khu phố 4 Thị trấn từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 21/11/2021: Ấp Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Thuận xã Bàu Năng từ 07giờ30 đến 17giờ.
 1. HUYỆN CHÂU THÀNH:
 • Ngày 15/11/2021: Ấp Thanh Phước xã Thanh Điền từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 9 khu phố 3 Thị trấn và ấp Bình Hòa xã Thái Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 16/11/2021: Ấp An Điền xã An Bình và ấp Bến Cầu xã Biên Giới từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 18/11/2021: Ấp Cầu Trường xã Hảo Đước; ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền; ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình và ấp Phước Lợi xã Phước Vinh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thanh An xã An Bình và ấp Hiệp Phước xã Hòa Thạnh từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Hòa Hợp xã Hòa Thạnh và ấp Thanh Trung xã Thanh Điền từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 20/11/2021: Ấp Thanh Sơn xã Thanh Điền từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 1 và khu phố 3 (trừ tổ 9) Thị trấn từ 13giờ30 đến 17giờ.
 1. HUYỆN GÒ DẦU:
 • Ngày 17/11/2021: Ấp Đường Long xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 20/11/2021: Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình B, Nội Ô B Thị trấn và ấp 1, 2, 3 xã Bàu Đồn từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN BẾN CẦU:
 • Ngày 15/11/2021: Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Rừng Dầu xã Tiên Thuận và ấp Long Hòa xã Long Thuận từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 16/11/2021: Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Đông xã Long Phước từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 17/11/2021: Ấp Ngã Tắc, Long An xã Long Thuận từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Long Hưng xã Long Thuận và ấp Long Tân, Cao Su xã Long Giang từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 18/11/2021: Ấp Long Cường xã Long Khánh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Phước Đông xã Long Phước từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 19/11/2021: Ấp Phước Trung, Phước Tây xã Long Phước và ấp Long Hòa xã Long Chữ từ 08giờ đến 11giờ30.
 • Ngày 20/11/2021: Ấp Long Phú xã Long Khánh từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN TÂN CHÂU:
 • Ngày 16/11/2021: Ấp Tân Xuân xã Tân Phú và ấp Tân Thạnh xã Tân Hưng từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 17/11/2021: Ấp Đông Lợi xã Tân Đông từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 20/11/2021: Ấp Tân Trung xã Tân Thành từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN TÂN BIÊN:
 • Ngày 15/11/2021: Tổ 6 ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 16/11/2021: Tổ 7 ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 17/11/2021: Tổ 3 ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 18/11/2021: Tổ 5 ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 19/11/2021: Tổ 2 ấp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 20/11/2021: Khu phố 1 Thị trấn và ấp Tân Nam xã Tân Bình từ 08giờ đến 17giờ.

Công ty Điện lực Tây Ninh xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn/Home/IndexSPC) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

 

Trân trọng kính chào./.


TIN LIÊN QUAN

(10:35 - 05/04/2022)

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 11/04/2022 đến 17/04/2022

(15:22 - 27/12/2021)

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TỪ 27/12/2021 đến 31/12/2021

THÔNG BÁO Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường...

(16:05 - 10/12/2021)

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TỪ 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

THÔNG BÁO Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường...

(08:49 - 08/12/2021)

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TỪ 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

THÔNG BÁO Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường...

(09:34 - 10/11/2021)

Lịch Ngừng cung cấp điện từ 15/11/2021 đến 21/11/2021