Điện mặt trời mái nhà

Thông tin huy động Công suất ĐMTMN trên địa bàn Tỉnh

Đăng bởi PC Tây Ninh | 10:49 | 01/12/2021

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG SẢN LƯỢNG ĐMTMN CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2021

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc huy động sản lượng điện mặt trời mái nhà các tháng cuối năm 2021.

Công ty Điện lực Tây Ninh trân trọng thông báo đến Quý khách hàng kế hoạch huy động sản lượng điện mặt trời mái nhà 02 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

STT

Điện lực

Sản lượng đã mua  10T/2021

(kWh)

Sản lượng các tháng còn lại năm 2021

(kWh)

Tháng 11

Tháng 12

Mức sàn

Mức trần

Mức sàn

Mức trần

1

TP Tây Ninh

33.045.960

1.757.976

2.957.613

1.846.588

3.438.500

2

Gò Dầu

14.097.339

749.949

1.261.712

787.750

1.466.857

3

Trảng Bàng

27.635.524

1.470.152

2.473.379

1.544.256

2.875.533

4

Tân Châu

119.023.496

6.331.802

10.652.603

6.650.958

12.384.638

5

Châu Thành

43.174.209

2.296.778

3.864.092

2.412.548

4.492.365

6

Dương Minh Châu

24.340.456

1.294.862

2.178.471

1.360.129

2.532.674

7

Tân Biên

20.493.651

1.090.220

1.834.182

1.145.172

2.132.406

8

Hòa Thành

22.107.811

1.176.090

1.978.649

1.235.371

2.300.363

9

Bến Cầu

20.797.971

1.106.409

1.861.418

1.162.178

2.164.071

 

Tổng cộng

324.716.417

17.274.238

29.062.119

18.144.950

33.787.407


TIN LIÊN QUAN

(15:09 - 15/08/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 15/8/2022 ĐẾN 21/8/2022

(08:27 - 09/08/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 08/8/2022 ĐẾN 14/8/2022

(09:55 - 02/08/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

(09:26 - 26/07/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/7/2022

(07:28 - 19/07/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 18/07/2022 ĐẾN 24/7/2022

(07:33 - 17/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/6/2022 ĐẾN 19/6/2022

(09:20 - 13/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN 12/6/2022

(15:08 - 01/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/05/2022 ĐẾN 05/6/2022

(10:03 - 27/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN 29/5/2022

(14:30 - 17/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN 22/5/2022