Điện mặt trời mái nhà

Thông tin huy động Công suất ĐMTMN trên địa bàn Tỉnh

Đăng bởi PC Tây Ninh | 11:03 | 01/12/2021

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 06/12/2021 - 12/12/2021

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Tỉnh tránh quá tải lưới điện từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021, Công ty Điện lực Tây Ninh lập “phương án huy động tối đa nguồn điện MTMN” cho các đơn vị, như sau:

PHỤ LỤC
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT PHÁT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/12/2021 ĐẾN 12/12/2021
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động tối đa hàng ngày (MW)
06/12/2021 07/12/2021 08/12/2021 09/12/2021 10/12/2021 11/12/2021 12/12/2021
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng           150.110           150.110           150.110           150.110           150.110           150.110            139.750
1 Thành phố Tây Ninh            27.374 11%             16.736             16.736             16.736             16.736             16.736             16.736              15.581
2 Hòa Thành            17.322 7%             10.590             10.590             10.590             10.590             10.590             10.590                9.859
3 Dương Minh Châu            20.124 8%             12.304             12.304             12.304             12.304             12.304             12.304              11.454
4 Châu Thành            30.172 12%             18.447             18.447             18.447             18.447             18.447             18.447              17.174
5 Gò Dầu            11.488 5%               7.024               7.024               7.024               7.024               7.024               7.024                6.539
6 Bến Cầu            14.060 6%               8.596               8.596               8.596               8.596               8.596               8.596                8.003
7 Trảng Bàng            24.621 10%             15.053             15.053             15.053             15.053             15.053             15.053              14.014
8 Tân Châu            83.894 34%             51.292             51.292             51.292             51.292             51.292             51.292              47.752
9 Tân Biên            16.466 7%             10.067             10.067             10.067             10.067             10.067             10.067                9.373
10 Công ty          245.521 100%           150.110           150.110           150.110           150.110           150.110           150.110            139.750

TIN LIÊN QUAN

(15:09 - 15/08/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 15/8/2022 ĐẾN 21/8/2022

(08:27 - 09/08/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 08/8/2022 ĐẾN 14/8/2022

(09:55 - 02/08/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

(09:26 - 26/07/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/7/2022

(07:28 - 19/07/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 18/07/2022 ĐẾN 24/7/2022

(07:33 - 17/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/6/2022 ĐẾN 19/6/2022

(09:20 - 13/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN 12/6/2022

(15:08 - 01/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/05/2022 ĐẾN 05/6/2022

(10:03 - 27/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN 29/5/2022

(14:30 - 17/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN 22/5/2022