Dịch vụ khách hàng

Lịch Ngừng Giảm Cung Cấp Điện Tỉnh Tây Ninh

Đăng bởi PC Tây Ninh | 08:49 | 08/12/2021

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TỪ 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

THÔNG BÁO

Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường dây

____________________________________________________

Trong các ngày từ 13/12/2021 đến 19/12/2021, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

 1. THÀNH PHỐ TÂY NINH:
 • Ngày 13/12/2021: Khu phố 4 phường 3 và khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố 2 phường 3; khu phố Ninh Thành, Ninh Trung, Ninh Phú phường Ninh Sơn khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh từ 08giờ đến 17giờ. Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 14/12/2021: Khu phố Ninh Thọ, Ninh Lộc phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 16/12/2021: Khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
 1. THỊ XÃ HÒA THÀNH:
 • Ngày 18/12/2021: Ấp Năm Trại xã Trường Đông từ 08giờ đến 17giờ.
 1. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG:
 • Ngày 13/12/2021: Ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 14/12/2021: Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 15/12/2021: Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 16/12/2021: Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng từ 07giờ30 đến 11giờ30. Ấp Lộc Thuận xã Hưng Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 17/12/2021: Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa từ 07giờ30 đến 17giờ. Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 18/12/2021: Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 11giờ30. Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:
 • Ngày 13/12/2021: Tổ 13 ấp Phước Tân 1 và tổ 16 ấp Phước Tân 2 xã Phan; ấp Phước Lộc B xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 14/12/2021: Tổ 6 ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là và tổ 10 ấp Thuận Phước xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 15/12/2021: Tổ 2 khu phố 4 Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 16/12/2021: Tổ 8 ấp 1 xã Bến Củi và tổ 11 ấp Thuận Tân xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 17/12/2021: Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 18/12/2021: Tổ 8 ấp Thuận Tân và tổ 12 ấp Thuận Bình xã Truông Mít từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 19/12/2021: Tổ 6 ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN CHÂU THÀNH:
 • Ngày 13/12/2021: Ấp Tua Hai xã Đồng Khởi từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Cầy Xiêng xã Đồng Khởi từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 14/12/2021: Ấp Suối Muồn xã Thái Bình và ấp Thanh Sơn xã Thanh Điền 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thanh Hòa xã Thanh Điền và ấp Bình Long xã Thái Bình từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 15/12/2021: Ấp Suối Dộp xã Thái Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Xóm Mới 2 xã Trí Bình từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Trường xã Hảo Đước từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 18/12/2021: Khu phố 1, 4 Thị trấn và ấp Thành Đông, Thành Trung xã Thành Long từ 13giờ30 đến 17giờ.
 1. HUYỆN GÒ DẦU:
 • Ngày 13/12/2021: Ấp 3 xã Bàu Đồn và ấp Cẩm An xã Cẩm Giang từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 14/12/2021: Ấp Cây Da, Đá Hàng, Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh; ấp Đường Long, Cầu Sắt xã Thạnh Đức; ấp 2 xã Bàu Đồn và ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 15/12/2021: Ấp Phước Tây xã Phước Thạnh và ấp Xóm Mới, Cây Xoài xã Thanh Phước từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 16/12/2021: Khu phố Nội Ô B Thị trấn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 17/12/2021: Ấp 6 xã Bàu Đồn và ấp Rộc xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 18/12/2021: Khu phố Thanh Bình A Thị trấn; ấp 5 xã Bàu Đồn và ấp Phước An, Phước Hội xã Phước Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 19/12/2021: Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN BẾN CẦU:
 • Ngày 13/12/2021: Ấp Long Tân xã Long Giang từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 14/12/2021: Ấp Xóm Khách xã Long Giang từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 15/12/2021: Ấp Long Hòa xã Long Chữ từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 16/12/2021: Ấp Long Phú xã Long Khánh từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN TÂN CHÂU:
 • Ngày 18/12/2021: Ấp 2Suối Dây; p Tân Đông xã Tân Thành và ấp Tân Tây xã Tân Hưng từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN TÂN BIÊN:
 • Ngày 14/12/2021: Tổ 6 ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình và tổ 3 ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 16/12/2021: Tổ 1 ấp Cầu xã Tân Phong từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 17/12/2021: Tổ 6 ấp Cầu xã Tân Phong từ 08giờ đến 17giờ.

 

Công ty Điện lực Tây Ninh xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn/Home/IndexSPC) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

 

Trân trọng kính chào./.


TIN LIÊN QUAN

(10:35 - 05/04/2022)

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 11/04/2022 đến 17/04/2022

(15:22 - 27/12/2021)

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TỪ 27/12/2021 đến 31/12/2021

THÔNG BÁO Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường...

(16:05 - 10/12/2021)

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TỪ 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

THÔNG BÁO Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường...

(08:49 - 08/12/2021)

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TỪ 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

THÔNG BÁO Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường...

(09:34 - 10/11/2021)

Lịch Ngừng cung cấp điện từ 15/11/2021 đến 21/11/2021