Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PC Tây Ninh | 07:53 | 17/12/2021

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021

I.    Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2021:
Trong 11 tháng năm 2021, Công ty Điện lực Tây Ninh đã cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và an ninh quốc phòng. Không thực hiện điều hòa tiết giảm điện. 
    Công suất cực đại tháng 11: 744,86MW, tăng 3,83% so với cùng kỳ. 
Điện thương phẩm tháng 11: 446,13 triệu kWh, tăng 2,48% so với cùng kỳ. Lũy kế năm là 4.484,46 triệu kWh, tăng 5,30% so với cùng kỳ và đạt 84,77% so với kế hoạch. Về tỷ trọng các thành phần phụ tải: Nông-Lâm-Thủy sản chiếm 2,66%; Công nghiệp-xây dựng chiếm 74,98%; Thương nghiệp-khách sạn-nhà hàng chiếm 1,49%; Quản lý và tiêu dùng dân cư chiếm 18,95%; Các hoạt động khác chiếm 1,93%.
Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) tháng 11 là là 43,66 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,11 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,22 lần. 
Tiết kiệm điện tháng 11:  9,63 triệu kWh, lũy kế thực hiện đạt 96 triệu kWh đạt 2,14 sản lượng điện thương phẩm.
Phát triển khách hàng: Tính đến 30/11/2021, toàn tỉnh Tây Ninh có 94/94 xã, phường, thị trấn có điện; Số hộ có điện là 328.611 hộ, đạt tỷ lệ 99,97%. 
    Công tác mua điện các nguồn năng lượng mặt trời áp mái: Tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời đang vận hành trên lưới là 4.263 khách hàng với tổng công suất tấm pin lắp đặt 305,5 MWp; Sản lượng điện khách hàng phát lên lưới của tháng là 28,12 triệu kWh. Lũy kế năm 2021 là: 353,3 triệu kWh, với giá trị là 682,5 tỷ đồng.
    Công tác giảm giá điện hỗ trợ dịch covid: Trong tháng 11/2021 thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện 467 khách hàng với số tiền giảm là 1,9 tỷ đồng. Lũy kế từ tháng 6 - 11/2021 thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện 368.677 khách hàng với số tiền giảm là 47,13 tỷ đồng.
    Công tác cải tạo, sửa chữa lưới điện: Trong năm 2021, Công ty Điện lực Tây Ninh đang triển khai 37 công trình sửa chữa lớn với giá trị là 42,5 tỷ đồng: Trong đó có 33 công trình lưới điện 22kV: đã thi công hoàn tất, đang thực hiện quyết toán công trình, trong đó thực hiện phê duyệt quyết toán là 05 công trình; Đã thi công đạt 80% khối lượng 01 công trình lưới điện 110Kv; Đã phê duyệt quyết toán 01 công trình sửa chữa máy biến áp; Đang quyết toán 01 công trình sửa chữa kiến trúc; Đã phê duyệt quyết toán 01 công trình sửa chữa công xa
Công tác đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp: 
Tình hình thực hiện các công trình do Công ty làm chủ đầu tư: Công ty được giao kế hoạch triển khai 53 công trình với kế hoạch vốn là 139,193 tỷ đồng, Công ty thực hiện có phiếu giá là 110.889 triệu đồng đạt 79,67%, giải ngân là 87.749 triệu đồng đạt 63,04% kế hoạch, cụ thể các công trình lưới điện như sau:
- 02 công trình lưới điện 110kV: Đang lập kế hoạch đấu thầu xây lắp 01 công trình (lắp đặt máy biến áp thứ 2 trạm Thành Công); Đang thiết kế 01 công trình lắp đặt RL87B.
- 25 công trình lưới điện 22kV: Phê duyệt quyết toán 11/25 công trình; Đang quyết toán 14 công trình.
- 17 công trình thuộc kế hoạch năm 2022: Đã thương thảo hợp đồng xây lắp 6 công trình; Đang phát hành hồ sơ đấu thầu xây lắp 11 công trình.
- 01/01 công trình thiết bị CNTT: SPC đang tổ chức mua sắm (danh mục đăng ký kế hoạch triển khai hoàn tất năm 2022).
- 02/02 công trình kiến trúc: đang thi công.
- 06 công trình mua sắm tài sản: Phê duyệt quyết toán 05/06 công trình; 01/06 công trình: Tổng công ty ngưng tổ chức mua sắm năm 2021. Công ty đã điều hoà sử dụng vốn vào công trình lưới điện trong tháng 11.

II.    Nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2021
    Công tác cung cấp điện: Công ty Điện lực Tây Ninh vận hành theo phương thức không điều hòa tiết giảm điện. Dự kiến công suất cực đại tháng 12 là 760 MW.   
    
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
VĂN PHÒNG – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Điện thoại: 0276.3611705     Fax: 0276.2220222
Địa chỉ: Số 607 Đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 2, phường 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Website: www.pctayninh.evnspc.vn    Email: tayninhpc@evnspc.vn

 


TIN LIÊN QUAN

(07:42 - 23/02/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

(19:07 - 21/01/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

(13:32 - 15/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

(07:51 - 19/09/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

(08:31 - 18/08/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022

(13:34 - 18/04/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2022

(16:15 - 01/04/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2022

(07:53 - 17/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021

(16:27 - 12/10/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021