Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi PC Tây Ninh | 07:43 | 20/12/2021

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 20/12/2021 - 26/12/2021

Nhằm thực hiện công suất huy động tối đa của nguồn điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Tỉnh tránh quá tải lưới điện từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021, Công ty Điện lực Tây Ninh lập “phương án huy động tối đa nguồn điện MTMN” cho các đơn vị, như sau

PHỤ LỤC
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT PHÁT HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động tối đa hàng ngày (MW)
20/12/2021 21/12/2021 22/12/2021 23/12/2021 24/12/2021 25/12/2021 26/12/2021
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 09h00 - 14h00 09h00 - 14h00 09h00 - 14h00 09h00 - 14h00 09h00 - 14h00 09h00 - 14h00 08h00 - 15h00
          123.650           123.650           123.650           123.650            123.650             123.650              97.140
1 Thành phố Tây Ninh            27.374 11%             13.786             13.786             13.786             13.786              13.786               13.786              10.830
2 Hòa Thành            17.322 7%               8.724               8.724               8.724               8.724                8.724                 8.724                6.853
3 Dương Minh Châu            20.124 8%             10.135             10.135             10.135             10.135              10.135               10.135                7.962
4 Châu Thành            30.172 12%             15.195             15.195             15.195             15.195              15.195               15.195              11.937
5 Gò Dầu            11.488 5%               5.786               5.786               5.786               5.786                5.786                 5.786                4.545
6 Bến Cầu            14.060 6%               7.081               7.081               7.081               7.081                7.081                 7.081                5.563
7 Trảng Bàng            24.621 10%             12.400             12.400             12.400             12.400              12.400               12.400                9.741
8 Tân Châu            83.894 34%             42.251             42.251             42.251             42.251              42.251               42.251              33.193
9 Tân Biên            16.466 7%               8.293               8.293               8.293               8.293                8.293                 8.293                6.515
10 Công ty          245.521 100%           123.650           123.650           123.650           123.650            123.650             123.650              97.140

TIN LIÊN QUAN

(14:30 - 17/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN 22/5/2022

(10:32 - 12/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 09/05/2022 ĐẾN 15/5/2022

(08:00 - 27/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 25/4/2022 ĐẾN 01/5/2022

(14:07 - 18/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN 24/4/2022

(07:42 - 12/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 11/4/2022 ĐẾN 17/4/2022

(10:04 - 05/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022

(09:27 - 30/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022

(09:51 - 22/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 21/3/2022 ĐẾN 27/3/2022

(10:57 - 14/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 14/3/2022 ĐẾN 20/3/2022

(08:18 - 07/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 07/03/2022 ĐẾN 13/03/2022