Điện mặt trời mái nhà

Thông tin huy động Công suất ĐMTMN trên địa bàn Tỉnh

Đăng bởi PC Tây Ninh | 15:33 | 27/12/2021

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 01/01/2022 - 02/01/2022

PHỤ LỤC 2
         
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT KHÔNG HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 01/01/2022 ĐẾN 02/01/2022
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất không huy động hàng ngày (MW)
1/1/2022 1/2/2022
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 07h30 - 15h00 09h00 - 13h30
                                                   62.610                                                             36.810
1 Thành phố Tây Ninh             27.374 11%                                                      6.981                                                               4.104
2 Hòa Thành             17.322 7%                                                      4.417                                                               2.597
3 Dương Minh Châu             20.124 8%                                                      5.132                                                               3.017
4 Châu Thành             30.172 12%                                                      7.694                                                               4.524
5 Gò Dầu             11.488 5%                                                      2.930                                                               1.722
6 Bến Cầu             14.060 6%                                                      3.585                                                               2.108
7 Trảng Bàng             24.621 10%                                                      6.279                                                               3.691
8 Tân Châu             83.894 34%                                                    21.394                                                             12.578
9 Tân Biên             16.466 7%                                                      4.199                                                               2.469
10 Công ty           245.521 100%                                                    62.610                                                             36.810
           

TIN LIÊN QUAN

(14:30 - 17/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN 22/5/2022

(10:32 - 12/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 09/05/2022 ĐẾN 15/5/2022

(08:00 - 27/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 25/4/2022 ĐẾN 01/5/2022

(14:07 - 18/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN 24/4/2022

(07:42 - 12/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 11/4/2022 ĐẾN 17/4/2022

(10:04 - 05/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022

(09:27 - 30/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022

(09:51 - 22/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 21/3/2022 ĐẾN 27/3/2022

(10:57 - 14/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 14/3/2022 ĐẾN 20/3/2022

(08:18 - 07/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 07/03/2022 ĐẾN 13/03/2022