Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi | 13:45 | 04/01/2022

PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TỐI ĐA NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỪ NGÀY 03/01/2022 - 09/01/2022

PHỤ LỤC
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT NGUỒN ĐMTMN KHÔNG HUY ĐỘNG TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất không huy động hàng ngày (MW)
03/01/2022 04/01/2022 05/01/2022 06/01/2022 07/01/2022 08/01/2022 09/01/2022
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 10h30 - 12h00 10h30 - 12h00 10h30 - 12h00 10h30 - 12h00 10h30 - 12h00 10h30 - 12h00 09h00 - 15h00
            26.780             26.780             26.780             26.780             26.780             26.780             49.010
1 Thành phố Tây Ninh            27.374 11%               2.986               2.986               2.986               2.986               2.986               2.986               5.464
2 Hòa Thành            17.322 7%               1.889               1.889               1.889               1.889               1.889               1.889               3.458
3 Dương Minh Châu            20.124 8%               2.195               2.195               2.195               2.195               2.195               2.195               4.017
4 Châu Thành            30.172 12%               3.291               3.291               3.291               3.291               3.291               3.291               6.023
5 Gò Dầu            11.488 5%               1.253               1.253               1.253               1.253               1.253               1.253               2.293
6 Bến Cầu            14.060 6%               1.534               1.534               1.534               1.534               1.534               1.534               2.807
7 Trảng Bàng            24.621 10%               2.686               2.686               2.686               2.686               2.686               2.686               4.915
8 Tân Châu            83.894 34%               9.151               9.151               9.151               9.151               9.151               9.151             16.747
9 Tân Biên            16.466 7%               1.796               1.796               1.796               1.796               1.796               1.796               3.287
10 Công ty          245.521 100%             26.780             26.780             26.780             26.780             26.780             26.780             49.010

TIN LIÊN QUAN

(14:30 - 17/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN 22/5/2022

(10:32 - 12/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 09/05/2022 ĐẾN 15/5/2022

(08:00 - 27/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 25/4/2022 ĐẾN 01/5/2022

(14:07 - 18/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN 24/4/2022

(07:42 - 12/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 11/4/2022 ĐẾN 17/4/2022

(10:04 - 05/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022

(09:27 - 30/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022

(09:51 - 22/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 21/3/2022 ĐẾN 27/3/2022

(10:57 - 14/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 14/3/2022 ĐẾN 20/3/2022

(08:18 - 07/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 07/03/2022 ĐẾN 13/03/2022