Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi PC Tây Ninh | 10:23 | 10/01/2022

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT NGUỒN ĐMTMN KHÔNG HUY ĐỘNG TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

 
PHỤ LỤC
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT NGUỒN ĐMTMN KHÔNG HUY ĐỘNG TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất không huy động hàng ngày (MW)
10/01/2022 11/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022 15/01/2022 16/01/2022
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 11h00 - 13h00 11h00 - 13h00 11h00 - 13h00 11h00 - 13h00 11h00 - 13h00 11h00 - 13h00 10h00 - 14h00
 11,440   11,440   11,440   11,440   11,440   11,440   25,480 
1 Thành phố Tây Ninh  27,374  11%  1,275   1,275   1,275   1,275   1,275   1,275   2,841 
2 Hòa Thành  17,322  7%  0,807   0,807   0,807   0,807   0,807   0,807   1,798 
3 Dương Minh Châu  20,124  8%  0,938   0,938   0,938   0,938   0,938   0,938   2,088 
4 Châu Thành  30,172  12%  1,406   1,406   1,406   1,406   1,406   1,406   3,131 
5 Gò Dầu  11,488  5%  0,535   0,535   0,535   0,535   0,535   0,535   1,192 
6 Bến Cầu  14,060  6%  0,655   0,655   0,655   0,655   0,655   0,655   1,459 
7 Trảng Bàng  24,621  10%  1,147   1,147   1,147   1,147   1,147   1,147   2,555 
8 Tân Châu  83,894  34%  3,909   3,909   3,909   3,909   3,909   3,909   8,706 
9 Tân Biên  16,466  7%  0,767   0,767   0,767   0,767   0,767   0,767   1,709 
10 Công ty  245,521  100%  11,440   11,440   11,440   11,440   11,440   11,440   25,480 

TIN LIÊN QUAN

(14:30 - 17/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN 22/5/2022

(10:32 - 12/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 09/05/2022 ĐẾN 15/5/2022

(08:00 - 27/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 25/4/2022 ĐẾN 01/5/2022

(14:07 - 18/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN 24/4/2022

(07:42 - 12/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 11/4/2022 ĐẾN 17/4/2022

(10:04 - 05/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022

(09:27 - 30/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022

(09:51 - 22/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 21/3/2022 ĐẾN 27/3/2022

(10:57 - 14/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 14/3/2022 ĐẾN 20/3/2022

(08:18 - 07/03/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 07/03/2022 ĐẾN 13/03/2022