Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 08:19 | 17/01/2022

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

 

  1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

            Công ty đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn.

            Đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối; không để xảy ra tai nạn lao động, cháy, nổ trong Công ty.

            Điện thương phẩm: Thực hiện là 4.965,91 triệu kWh, tăng 5,50% so với cùng kỳ. Đây là năm có tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm thấp nhất từ năm 2000. Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh covid 19 và trên địa bàn Tỉnh áp dụng thực hiện Chỉ thỉ 16 và 15 của Thủ tướng (các tháng thực hiện chỉ thị điện thương phẩm giảm gần 1/3 so với cùng kỳ). Tuy nhiên Công ty có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm đầu trong 21 tỉnh thành phía Nam.

            Tiết kiệm điện đạt 2,1% sản lượng điện thương phẩm.

            Tỷ lệ tổn thất điện năng là 3,29%, thấp hơn 0,11% so kế hoạch.

            Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện thấp hơn so với cùng kỳ: 288,42 phút/khách hàng/năm.

            Giá bán điện bình quân: Thực hiện là 1.730,22 đ/kWh, tăng 37,27 đ/kWh so với cùng kỳ.

            Doanh thu tiền điện thực hiện là 8.592,11 tỷ đồng, tăng 7,82% so với cùng kỳ.

            Thanh toán không dùng tiền mặt theo số khách hàng đạt tỷ lệ 99,84%; theo số tiền đạt 99,98%.

            Công ty đã thực hiện 03 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, với tổng số tiền 48,8 tỷ đồng.

            Tổng số khách hàng đến tháng 12/2021 là 452.891 khách hàng, trong đó có 388.876 khách hàng ASSH (85,87%) và 64.015 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (14,13%).

            Tính đến 31/12/2021 toàn tỉnh Tây Ninh có 94/94 xã, phường, thị trấn có điện; Số hộ có điện là 328.611 hộ, đạt tỷ lệ 99,97%. Trong đó: Số hộ nông thôn có điện là 220.494 hộ, đạt tỷ lệ 99,94%; Số hộ nông thôn chưa có điện là 111 hộ, chiếm tỷ lệ 0,06%;  Số hộ thị trấn, thành phố có điện là 108.117 hộ, đạt tỷ lệ 100%.

            Hoàn thành các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng.

            Chỉ số tiếp cận điện năng là 2,99 ngày/khách hàng.

            Chi phí phân phối thực hiện là 88,76 đồng/kWh, giảm 9,67 đồng/kWh so với kế hoạch.

            Công ty thực hiện là lãi 62,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch là 57,5 tỷ đồng.

            Công tác sửa chữa lớn: Công ty đã hoàn tất quyết toán 36 công trình với giá trị là 42,5 tỷ đồng.

            Công tác đầu tư xây dựng: đã hoàn tất phê duyệt hồ sơ quyết toán 25 công trình lưới điện. Khối lượng đưa vào vận hành là 86km đường dây trung áp, 248km đường dây hạ áp, tổng dung lượng trạm biến áp là 25,05MVA.

            Năng suất lao động: là 5.675.327 kWh/lao động, đạt kế hoạch.

            Toàn thể CBCNV Công ty đã được tiêm đầy đủ vắc xin ngừa Covid-19 mũi 1, mũi 2 và 419 CBCNV đã được tiêm mũi 3.

            Khối lượng lưới điện:

            +     Cấp điện áp 110kV: 326,8 km đường dây, 23 trạm với tổng dung lượng 1.868,5 MVA.

            +     Cấp điện áp phân phối: 3.310km đường dây trung áp; 10.741 trạm với tổng dung lượng 1.719 MVA; 4.962 km đường dây hạ áp.

            Tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời đang vận hành trên lưới đến hết tháng 12/2021 là 4.263 khách hàng với tổng công suất tấm pin lắp đặt 305,5 MWp.  Sản lượng điện khách hàng phát lên lưới là 381,73 triệu kWh, với giá trị là 793,4 tỷ đồng.

            Công ty Điện lực Tây Ninh không vi phạm pháp luật cũng như các quy định về công tác môi trường.

  1. Mục tiêu năm 2022

   Đảm bảo cung cấp điện đủ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

   Đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối; không để xảy ra tai nạn lao động, cháy, nổ trong Công ty.

            Hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

            Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, mang lại hiệu quả cao và bền vững.

             

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

VĂN PHÒNG – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Điện thoại: 0276.3611705                              Fax: 0276.2220222

Địa chỉ: Số 607 Đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 2, phường 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Website: www.pctayninh.evnspc.vn                Email: tayninhpc@evnspc.vn

 

 

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(14:00 - 12/10/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022

(09:12 - 15/06/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2022

(08:19 - 17/01/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

(09:05 - 13/12/2021)

Công ty Điện lực Tây Ninh không hợp tác với ví điện tử ECOBE để thu tiền điện và các trường hợp mạo danh Tổng đài Chăm sóc khách hàng ngành điện để lừa đảo tiền khách hàng

THÔNG BÁO Về việc Công ty Điện lực Tây Ninh không hợp tác...

(08:49 - 17/09/2021)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2021 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021

(06:49 - 30/08/2021)

Thông cáo báo chí, EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho khách hàng sử dụng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN ĐỢT 5 ...

(08:07 - 16/08/2021)

Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2021 và nhiệm vụ công tác tháng 08 năm 2021

(07:29 - 02/08/2021)

EVN giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

     TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ EVN GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM...

(07:21 - 02/08/2021)

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

(20:58 - 26/07/2021)

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2021 và nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2021

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2021 ...