Tin tức & hoạt động

Chuyển đổi số

Đăng bởi Kim Yên - Ban PC EVNSPC | 10:58 | 20/01/2022

Xét duyệt ý tưởng cải cách hành chính Quý 4/2021

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC); Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC), Chủ Tịch Hội đồng xét duyệt ý tưởng CCHC - Ông Nguyễn Công Hầu đã chủ trì xem xét, đánh giá các ý tưởng đề xuất của các đơn vị.

Trong quý 4 năm 2021, Thường trực Ban chỉ đạo CCHC EVNSPC đã nhận được 13 đề tài, ý tưởng của các đơn vị. Nhìn chung các ý tưởng đa dạng, mang tính mới, nếu đưa vào áp dụng khả thi, giải quyết công việc giảm được thời gian, nhân lực cũng như chi phí trong SXKD.

Các ý tưởng lần này rất phong phú, hướng đến lĩnh vực chuyển đổi số theo chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, điển hình như:

- “Số hóa thẻ An toàn điện – thẻ An toàn lao động” của Công ty Điện lực Bình Phước (Nhóm tác giả: Lê Xuân Mỹ Hạnh và Mai Anh Đức): Y tưởng có tính mới, cải tiến quá trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT, rút ngắn thời gian, tiết kiệm nhân lực, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý quản trị Văn phòng.

- “Mã hóa chứng từ cho phân hệ tiền CM (Cash Management), cải tiến hạch toán đối chiếu tiền đang chuyển cuối mỗi tháng” (Nhóm tác giả: Nguyễn Thùy Linh – Công ty Điện lực Bình Dương, đồng tác giả Nguyễn Thị Kiều Oanh – Phó Trưởng Ban TCKT EVNSPC): Ý tưởng này giúp cho CBCNV làm công tác TCKT lưu trữ và tìm kiếm chứng từ riêng theo từng ngân hàng, theo từng tháng của ngân hàng đó tiện lợi, khoa học và ngăn nắp, giúp đối chiếu tiền đang chuyển cuối tháng giữa điện lực với Công ty nhanh chóng, hạn chế sai sót; tiết kiệm thời gian và nhân công thực hiện đối chiếu số liệu.

Các ý tưởng đều mang lại hiệu quả trong quản trị và sản xuất kinh doanh của EVNSPC

- “Giải pháp cải tiến công tác thanh toán tiền ĐMTMN cho các chủ đầu tư thông qua kết nối từ chương trình CMIS” của Công ty Điện lực Bình Dương (Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Việt Hương và Trần Văn Xuân): Giải pháp giúp tiết kiệm được thời gian, nhân lực và thủ tục trong công tác thanh toán tiền ĐMTMN cho các chủ đầu tư, thông tin kết xuất từ phần mềm CMIS 3.0 nên sẽ chính xác hơn và nhanh chóng hơn.

- “Chương trình in thông báo ngừng cấp điện” của Công ty Điện lực Bạc Liêu (Nhóm tác giả: Tống Thanh Bình và Lê Trọng Hữu): Giải pháp mới lọc danh sách khách hàng nợ tiền điện trên Chương trình CMIS và ký số trên chương trình phần mềm liên kết. Tiết kiệm thời gian, nhân lực, hiệu quả và kịp thời trong công tác theo dõi bộ phận quản lý BNTTTĐ trong công tác CSKH. Thông báo ngừng cấp điện sau 24h cho khách hàng.

- “Phần mềm Quản lý công trình sửa chữa thường xuyên” của Công ty Điện lực Bạc Liêu (Nhóm tác giả: Phạm Quốc Dũng và Lê Trọng Hữu): Ý tưởng giúp cải tiến công tác quản lý SCTX từ thủ công sang áp dụng phần mềm CNTT vào công tác quản lý. Phù hợp với công tác chuyển đổi số, mang lại hiệu quả và tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm thời gian, dễ dàng tra cứu thống kê dữ liệu, quản lý theo dõi tiến độ, theo dõi chi phí SCTX và tất cả các công trình trong năm. Áp dụng phần mềm để quản lý thay thế cho phương thức quản lý thủ công bằng giấy, giảm lưu trữ hồ sơ giấy, theo dõi quản lý và tìm kiếm các công trình SCTX của đơn vị chính xác, nhanh chóng.

- “Ứng dụng AI và xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào phân loại các bài viết tự động (thuận lợi, bất lợi hoặc tham khảo)” (Nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoàng Kim –Ban Truyền thông EVNSPC, đồng tác giả Lê Hoàng Minh - Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền Nam): Ý tưởng khả thi, tự động hoá công tác điểm báo, phân loại tin thuận lợi hay bất lợi. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hoá công tác điểm báo, phân loại tin thuận lợi hay bất lợi.  Chương trình xử lý thông tin tự động dễ dàng kiểm soát những tin tốt và tin không tốt. Giúp cho công tác quản lý thông tin truyển thông đạt hiệu quả. Tiết kiệm chi phí, nhân lực.

Thích ứng linh hoạt với điều kiệm bình thường mới

- “Xây dựng WebAPI để đăng ký và nhận dạng khuôn mặt và ứng dụng vào phần mềm Giám sát an toàn để phát hiện thành phần nhóm công tác” của Công ty công nghệ thông tin Điện lực miền Nam (Nhóm tác giả: Phan Bạch Nhựt và Lê Hoàng Minh): Ý tưởng nêu rõ việc nhận diện khuôn mặt thông minh kết hợp vào phần mềm Quản lý an toàn sẽ tạo sự linh động cho người dùng, trước đây người giám sát an toàn và người quản lý khi cần xem ảnh để thấy các thành viên trong nhóm công tác phải làm thủ công (đếm người, nhận diện hình ảnh và bằng mắt thường), ý tưởng này giúp nhiều trong công tác quản lý giúp phát hiện nhanh số người đang công tác và định danh đối tượng, phù hợp với thực tiển và xu hướng chuyển đổi số công tác an toàn mà Tổng công ty đang triển khai thực hiện.

- "Cải tiến thủ tục xây dựng Quy chế quản lý nội bộ tại các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty” của Ban Pháp chế EVNSPC (Nhóm tác giả: Hứa Hoàng Nam và Nguyễn Kim Yên): Ý tưởng đã giảm thủ tục xây dựng và ban hành QCQLNB tại các Công ty Điện lực, tiết kiệm thời gian ban hành. Các đơn vị sẽ sử dụng chung quy trình, quy định có các nội dung tương tự nhau thay vì các đơn vị xây dựng riêng như hiện nay.

- “Cải tiến phương thức và thủ tục uỷ quyền trong hoạt động SXKD cho người đứng đầu các đơn vị” (Nhóm tác giả: Lê Văn Thái – Ban Pháp chế và Hồ Công Danh – Ban TCNS, EVNSPC): Ý tưởng thực hiện uỷ quyền cho người đứng đầu các đơn vị khả thi. Cải tiến giảm thủ tục cho việc uỷ quyền do Tổng công ty uỷ quyền cho người đứng đầu các đơn vị  thay vì phải sử dụng và quản lý nhiều giấy uỷ quyền như hiện nay. Tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện uỷ quyền và thủ tục thực hiện uỷ quyền.

- “Thực hiện kê khai tài sản trên chương trình HRMS” (Nhóm tác giả: Lê Xuân Hải– Thành viên HĐTV EVNSPC và Nguyễn Ngô Phương Diệp - Ban TCNS, EVNSPC): Ý tưởng tiết kiệm thời gian giúp cho việc quản lý theo dõi việc thực hiện kê khai, dễ dàng khai thác/sử dụng dữ liệu khi cần thiết. Giải pháp đáp ứng tốt việc lưu trữ và từng bước thực hiện số hóa các quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ và có thể áp dụng thống nhất trong toàn EVNSPC.

- “Sổ tay tra cứu về các quyền lợi chế độ, chính sách dành cho người lao động” của Công ty Điện lực Tây Ninh (Nhóm tác giả: Phạm Ngô Hoàng Trang và Nguyễn Minh Ngọc Kiều): Các chế độ chính sách của NLĐ được cung cấp đầy đủ qua các phần mềm dùng chung theo từng lĩnh vực. Việc xây dựng Sổ tay giúp CBCNV dễ dàng tra cứu liên quan đến chế độ, quyền lợi đầy đủ nhanh chóng và kịp thời.

Hội đồng xét duyệt ý tưởng CCHC Tổng công ty đã kết luận công nhận 11 ý tưởng của các đơn vị đề xuất. Bằng các phương thức, giải pháp cải tiến trong quá trình thực hiện công việc mang lại hiệu quả trong công tác quản trị, góp phần đem lại năng suất cao trong công tác SXKD của Tổng công ty.

Sau khi được công nhận, các ý tưởng này sẽ triển khai áp dụng theo dự kiến. Thường trực Ban chỉ đạo CCHC tiếp tục nhận những ý tưởng đề xuất của các đơn vị để xét duyệt vào quý 1/2022./.


TIN LIÊN QUAN

(19:48 - 18/05/2022)

EVNSPC tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng năm 2022

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, tại Thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang,...

(20:36 - 04/05/2022)

❌❌ Cảnh báo chiêu trò giả danh Tổng đài Điện lực

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa phát cảnh báo đến quý...

(10:38 - 26/04/2022)

EVN SPC tăng cường hợp tác phát triển công nghệ số cùng Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

Với mục tiêu ứng dụng triệt để toàn diện sức mạnh của công nghệ số và...

(16:52 - 25/03/2022)

EVN SPC khảo sát định kỳ kết quả triển khai Module sổ nhật ký vận hành PMIS

Nằm trong kế hoạch, nhiệm vụ Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022  được EVN giao và loạt...

(20:41 - 18/03/2022)

EVNSPC triển khai dịch vụ cấp điện trung áp điện tử

Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về cung cấp dịch vụ điện, rút...

(13:51 - 09/03/2022)

TSNT T2: Ngành Điện miền Nam đẩy mạnh số hóa cung cấp điện ngay từ đầu năm

Chuyển đổi số là quá trình này đang diễn ra ở nhiều ngành,...

(09:53 - 28/02/2022)

EVN SPC chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác đầu tư xây dựng từ ứng dụng triệt để phần mềm IMIS

Phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng - Investment Management Information System (IMIS)...

(14:52 - 11/02/2022)

Chuyển đổi số mang lại nhiều hiệu quả trong sản xuất kinh doanh

Hiện nay, chuyển đổi số là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ được ưu tiên...

(14:52 - 11/02/2022)

EVN sử dụng mạng xã hội an toàn

An toàn thông tin trên môi trường số hiện là vấn đề cấp bách...

(14:52 - 11/02/2022)

EVN mua sắm online an toàn

An toàn thông tin trên môi trường số hiện là vấn đề cấp bách...