Điện mặt trời mái nhà

Thông tin huy động Công suất ĐMTMN trên địa bàn Tỉnh

Đăng bởi PC Tây Ninh | 08:18 | 07/03/2022

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 07/03/2022 ĐẾN 13/03/2022

PHỤ LỤC
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 07/3/2022 ĐẾN 13/3/2022
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động hàng ngày (MW)
3/7/2022 3/8/2022 3/9/2022 3/10/2022 3/11/2022 3/12/2022 3/13/2022
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 11h30 - 12h00 11h30 - 12h00 11h30 - 12h00 11h30 - 12h00 11h30 - 12h00 11h30 - 12h00 10h00 - 14h00
          169.680           169.680           169.680           169.680           169.680           169.680           145.610
1 Thành phố Tây Ninh            27.374 11%             18.918             18.918             18.918             18.918             18.918             18.918             16.235
2 Hòa Thành            17.322 7%             11.971             11.971             11.971             11.971             11.971             11.971             10.273
3 Dương Minh Châu            20.124 8%             13.908             13.908             13.908             13.908             13.908             13.908             11.935
4 Châu Thành            30.172 12%             20.852             20.852             20.852             20.852             20.852             20.852             17.894
5 Gò Dầu            11.488 5%               7.940               7.940               7.940               7.940               7.940               7.940               6.813
6 Bến Cầu            14.060 6%               9.717               9.717               9.717               9.717               9.717               9.717               8.339
7 Trảng Bàng            24.621 10%             17.016             17.016             17.016             17.016             17.016             17.016             14.602
8 Tân Châu            83.894 34%             57.979             57.979             57.979             57.979             57.979             57.979             49.755
9 Tân Biên            16.466 7%             11.380             11.380             11.380             11.380             11.380             11.380               9.766
10 Công ty          245.521 100%           169.680           169.680           169.680           169.680           169.680           169.680           145.610

TIN LIÊN QUAN

(07:33 - 17/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/6/2022 ĐẾN 19/6/2022

(09:20 - 13/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN 12/6/2022

(15:08 - 01/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/05/2022 ĐẾN 05/6/2022

(10:03 - 27/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN 29/5/2022

(14:30 - 17/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN 22/5/2022

(10:32 - 12/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 09/05/2022 ĐẾN 15/5/2022

(08:00 - 27/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 25/4/2022 ĐẾN 01/5/2022

(14:07 - 18/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN 24/4/2022

(07:42 - 12/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 11/4/2022 ĐẾN 17/4/2022

(10:04 - 05/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022