Điện mặt trời mái nhà

Thông tin huy động Công suất ĐMTMN trên địa bàn Tỉnh

Đăng bởi PC Tây Ninh | 10:57 | 14/03/2022

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 14/3/2022 ĐẾN 20/3/2022

PHỤ LỤC
                   
PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 14/3/2022 ĐẾN 20/3/2022
                     
STT Điện lực Nguồn ĐMTMN Công suất huy động hàng ngày (MW)
3/14/2022 3/15/2022 3/16/2022 3/17/2022 3/18/2022 3/19/2022 3/20/2022
Công suất đặt (MW) Tỉ trọng 11h30 - 12h00 11h30 - 12h00 11h30 - 12h00 11h30 - 12h00 11h30 - 12h00 11h30 - 12h00 10h30 - 13h00
          176.450           176.450           176.450           176.450           176.450           176.450           150.810
1 Thành phố Tây Ninh            27.374 11%             19.673             19.673             19.673             19.673             19.673             19.673             16.814
2 Hòa Thành            17.322 7%             12.449             12.449             12.449             12.449             12.449             12.449             10.640
3 Dương Minh Châu            20.124 8%             14.463             14.463             14.463             14.463             14.463             14.463             12.361
4 Châu Thành            30.172 12%             21.684             21.684             21.684             21.684             21.684             21.684             18.533
5 Gò Dầu            11.488 5%               8.256               8.256               8.256               8.256               8.256               8.256               7.057
6 Bến Cầu            14.060 6%             10.105             10.105             10.105             10.105             10.105             10.105               8.636
7 Trảng Bàng            24.621 10%             17.695             17.695             17.695             17.695             17.695             17.695             15.123
8 Tân Châu            83.894 34%             60.293             60.293             60.293             60.293             60.293             60.293             51.531
9 Tân Biên            16.466 7%             11.834             11.834             11.834             11.834             11.834             11.834             10.114
10 Công ty          245.521 100%           176.450           176.450           176.450           176.450           176.450           176.450           150.810

TIN LIÊN QUAN

(07:33 - 17/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 13/6/2022 ĐẾN 19/6/2022

(09:20 - 13/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 06/06/2022 ĐẾN 12/6/2022

(15:08 - 01/06/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 30/05/2022 ĐẾN 05/6/2022

(10:03 - 27/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 23/05/2022 ĐẾN 29/5/2022

(14:30 - 17/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 16/05/2022 ĐẾN 22/5/2022

(10:32 - 12/05/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 09/05/2022 ĐẾN 15/5/2022

(08:00 - 27/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 25/4/2022 ĐẾN 01/5/2022

(14:07 - 18/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN 24/4/2022

(07:42 - 12/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 11/4/2022 ĐẾN 17/4/2022

(10:04 - 05/04/2022)

PHÂN BỔ CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐMTMN TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN 03/4/2022