Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 16:15 | 01/04/2022

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2022:

            Công ty đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn.

            Công suất cực đại tháng 2: 779,17MW, tăng 7,71% so với cùng kỳ.

  Điện thương phẩm tháng 2: 416,02 triệu kWh, tăng 13,75% so với cùng kỳ. Lũy kế năm là 872,86 triệu kWh, tăng 9,05% so với cùng kỳ. Trong 02 tháng năm 2022, Công ty Điện lực Tây Ninh có tốc độ tăng trưởng 9,05%, là Công ty có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 13 trong 21 tỉnh thành phía Nam.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) tháng 2 là là 11,92 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,02 lần; tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,08 lần.

Tiết kiệm điện tháng 2:  8,7 triệu kWh, lũy kế thực hiện đạt 18,5 triệu kWh đạt 2,12% sản lượng điện thương phẩm.

Phát triển khách hàng: Tính đến 28/02/2022, toàn tỉnh Tây Ninh có 94/94 xã, phường, thị trấn có điện; Số hộ có điện là 328.611 hộ, đạt tỷ lệ 99,97%.

            Công tác mua điện các nguồn năng lượng mặt trời áp mái: Tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời đang vận hành trên lưới là 4.263 khách hàng với tổng công suất tấm pin lắp đặt 305,5 MWp; Sản lượng điện khách hàng phát lên lưới của tháng là 33,9 triệu kWh, với giá trị là 69,3 tỷ đổng.

            Công tác cải tạo, sửa chữa lưới điện: Trong năm 2022, Công ty Điện lực Tây Ninh triển khai 25 công trình sửa chữa lớn với giá trị 59,9 tỷ đồng, tiến độ các công trình cụ thể như sau: 19 công trình SCL lưới điện 22kV: đang thi công 09 công trình, lựa chọn nhà thầu xây lắp 10 công trình; 04 công trình SCL 110kV: đang thi công 01 công trình, 03 công trình đang chuẩn bị thủ tục khởi công; 01 công trình công xa: Đang lập các thủ tục đấu thầu sửa chữa; 01 công trình sửa chữa MBA: Chưa triển khai.

Công tác đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp:

Tình hình thực hiện các công trình do Công ty làm chủ đầu tư: Công ty đang triển khai các công trình như sau: 03 công trình lưới điện 110kV: Đang thực hiện lựa chọn đơn vị xây lắp 02 công trình, đang thiết kế 01 công trình; 17 công trình lưới điện thuộc kế hoạch năm 2022: đang thi công; 02 công trình kiến trúc: NLV Hòa Thành, Châu Thành đang thi công.

  1.  Nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022

           Công tác cung cấp điện: Công ty Điện lực Tây Ninh vận hành theo phương thức không điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và an ninh quốc phòng, dự kiến công suất cực đại tháng là 800MW.  

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

VĂN PHÒNG – CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Điện thoại: 0276.3611705                              Fax: 0276.2220222

Địa chỉ: Số 607 Đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 2, phường 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Website: www.pctayninh.evnspc.vn                Email: tayninhpc@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:42 - 23/02/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

(19:07 - 21/01/2023)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

(13:32 - 15/11/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

(07:51 - 19/09/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

(08:31 - 18/08/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022

(13:34 - 18/04/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2022

(16:15 - 01/04/2022)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2022

(07:53 - 17/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021

(16:27 - 12/10/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021