Dịch vụ khách hàng

Lịch Ngừng Giảm Cung Cấp Điện Tỉnh Tây Ninh

Đăng bởi PC Tây Ninh | 10:35 | 05/04/2022

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 11/04/2022 đến 17/04/2022

Trong các ngày từ 11/4/2022 đến 17/4/2022, Công ty Điện lực Tây Ninh sẽ tạm ngưng cung cấp điện các khu vực sau để sửa chữa, nâng cấp thiết bị và bảo trì lưới điện:

 1. THÀNH PHỐ TÂY NINH:
 • Ngày 14/4/2022: Khu phố Ninh An phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 15/4/2022: Khu phố Hiệp Bình, Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh và khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 16/4/2022: Khu phố 7 phường 3 và khu phố 1, 4, 6 phường 4 từ 08giờ đến 11giờ30. Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn và ấp Kinh Tế, Giồng Tre, Giồng Cà xã Bình Minh từ 08giờ đến 17giờ.
 1. THỊ XÃ HÒA THÀNH:
 • Ngày 13/4/2022: Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân; ấp Trường Huệ xã Trường Tây và ấp Long Yên xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.  
 • Ngày 14/4/2022: Ấp Long Bình, Giang Tân xã Long Thành Nam từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 16/4/2022: Khu phố 1, 2, 4 phường Long Hoa; khu phố Hiệp An, Hiệp Long phường Hiệp Tân và khu phố Long Mỹ, Long Thời phường Long Thành Bắc từ 07giờ đến 17giờ. Khu phố Hiệp Định phường Hiệp Tân từ 05giờ30 đến 06giờ và từ 18giờ đến 18giờ30.
 1. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG:
 • Ngày 12/4/2022: Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 13/4/2022: Khu phố Hòa Lợi, An Lợi phường An Hòa từ 07giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 14/4/2022: Ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận từ 07giờ30 đến 17giờ.
 1. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU:
 • Ngày 12/4/2022: Tổ 4 ấp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh từ 08giờ đến 17giờ30.
 • Ngày 14/4/2022: Ấp B1, B2 xã Phước Minh từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN CHÂU THÀNH:
 • Ngày 12/4/2022: Tổ 11 ấp An Lộc và ấp Sa Nghe xã An Cơ; ấp Tua Hai xã Đồng Khởi; ấp Hiệp Bình xã Hòa Thạnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Bến Cầu xã Biên Giới và ấp Suối Dộp xã Thái Bình từ 08giờ đến 17giờ. Tổ 12, 14 ấp An Lộc xã An Cơ từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 13/4/2022: Tổ 9, 10 ấp An Lộc và ấp Vịnh xã An Cơ từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Tân Định xã Biên Giới từ 08giờ đến 17giờ. Tổ 2, 3, 5 ấp An Lộc xã An Cơ từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 15/4/2022: Ấp Long Chẩn xã Long Vĩnh từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Long Châu xã Long Vĩnh từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 16/4/2022: Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Ấp Thành Tây xã Thành Long từ 08giờ đến 17giờ. Ấp Thành Đông xã Thành Long từ 13giờ30 đến 17giờ.
 1. HUYỆN GÒ DẦU:
 • Ngày 12/4/2022: Ấp Bến Đình xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 13/4/2022: Ấp Phước Đức A xã Phước Đông và ấp Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 14/4/2022: Ấp Cầu Sắt xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 15/4/2022: Ấp Bến Rộng, Đường Long xã Thạnh Đức từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 16/4/2022: Ấp Suối Cao B xã Phước Đông và ấp Phước Bình A xã Phước Thạnh từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 17/4/2022: Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình C, Thanh Hà Thị trấn; ấp Xóm Mới, Cây Xoài xã Thanh Phước và ấp Suối Cao A, Cây Trắc xã Phước Đông từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN BẾN CẦU:
 • Ngày 13/4/2022: Ấp Xóm Lò xã Tiên Thuận từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 14/4/2022: Ấp Long Phú xã Long Khánh từ 08giờ đến 11giờ30.
 • Ngày 15/4/2022: Ấp Long Thịnh xã Long Khánh từ 08giờ đến 11giờ30.
 • Ngày 17/4/2022: Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN TÂN CHÂU:
 • Ngày 12/4/2022: Ấp Đông Thành, Đông Hà, Đông Lợi xã Tân Đông từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 13/4/2022: Ấp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông; ấp Tân Hòa, Tân Lợi xã Tân Phú; ấp Tân Lợi xã Tân Hưng và ấp Đồng Kèn xã Tân Thành từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 14/4/2022: Ấp Tân Thạnh, Tân Trung xã Tân Hưng và ấp 4, 6 xã Suối Ngô từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 15/4/2022: Khu phố 1 Thị trấn; ấp Tân Trường xã Tân Hiệp; ấp Hội Thạnh, Hội Thành xã Tân Hội; ấp Đông Hiệp xã Tân Đông và ấp Tân Dũng, Tân Kiên, Tân Lâm xã Tân Hà từ 08giờ đến 17giờ.
 • Ngày 16/4/2022: Ấp 7 xã Suối Dây từ 08giờ đến 17giờ.
 1. HUYỆN TÂN BIÊN:
 • Ngày 13/4/2022: Tổ 6 ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 2 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây từ 13giờ30 đến 17giờ.
 • Ngày 14/4/2022: Tổ 4 ấp Thanh Tân xã Mỏ Công từ 08giờ đến 11giờ30. Tổ 1 ấp Sân Bay xã Tân Phong từ 13giờ30 đến 17giờ.

 

Công ty Điện lực Tây Ninh xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian dự kiến mất điện để bố trí kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp. Quý khách hàng lưu ý thời gian đóng điện lại các khu vực nêu trên có thể sớm hơn so với thời gian dự kiến. Để có thể biết thông tin chính xác, Quý khách hàng có thể truy cập vào website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam (https://cskh.evnspc.vn/Home/IndexSPC) vào mục Tra Cứu/Lịch ngừng giảm cung cấp điện và sử dụng mã khách hàng của mình (ký hiệu PB05xxxxxxxxx được cung cấp trên biên nhận hóa đơn thanh toán tiền điện) để tra cứu hoặc điện thoại đến Tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 19001006, 19009000.

 

Trân trọng kính chào./.


TIN LIÊN QUAN

(10:35 - 05/04/2022)

Lịch ngừng cung cấp điện từ ngày 11/04/2022 đến 17/04/2022

(15:22 - 27/12/2021)

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TỪ 27/12/2021 đến 31/12/2021

THÔNG BÁO Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường...

(16:05 - 10/12/2021)

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TỪ 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

THÔNG BÁO Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường...

(08:49 - 08/12/2021)

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN TỪ 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

THÔNG BÁO Về việc ngừng cung cấp điện sửa chữa và nâng cấp đường...

(09:34 - 10/11/2021)

Lịch Ngừng cung cấp điện từ 15/11/2021 đến 21/11/2021